Schilderen in de Goese Polder

Goes, 16 juli 2020 – Woensdag 22 juli vindt de tweede zomeractiviteit van het jongerenwerk van SMWO plaats. Van 10:00 – 11:30 uur worden er diverse sport- en spelactiviteiten georganiseerd voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De activiteiten vinden plaats op het veld bij de Adenauerhof in de Goese Polder en worden georganiseerd door […]

SMWO presenteert toekomstplannen

Goes, 16 juli 2020 – Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) werkt de komende jaren aan haar visie met een kersvers meerjarenbeleidsplan. Het meerjarenbeleidsplan is een plan waarin de ambities voor de komende jaren staan beschreven. Waar staat SMWO voor? Waar gaat de organisatie op inzetten in de periode 2020-2025? SMWO is een organisatie […]

Streekomroepdebevelanden