Martijn Kardol – Welkom, in De Vroone

Martijn Kardol is geen onbekende voor Kapelle. In november 2018 heeft hij in De Vroone zijn eerste programma “Bang” gespeeld en dat was een groot succes. In “Welkom” maakt Martijn contact met de wereld en de mensen om hem heen. Of doet daar in ieder geval een poging toe. Want alles is beter dan in […]

Start Informatief en Signalerend Huisbezoek 75+ in de Goese Polder

In de week van 14 september gaat het project Informatief en Signalerend Huisbezoek 75+ (IHB75+) van start in een nieuwe wijk. Het project wordt door SMWO uitgevoerd in opdracht van de gemeente Goes. Alle zelfstandig wonende 75-plussers in de Goese Polder worden door middel van een brief uitgenodigd om deel te nemen aan dit huisbezoek. […]

Streekomroepdebevelanden