Bevolkingscijfers 2020 gemeente Goes

Goes, 30 december 2020 – Het inwoneraantal van de gemeente Goes is in één jaar tijd gestegen naar 38.660 inwoners. Dit zijn 498 inwoners meer dan eind vorig jaar, toen de gemeente 38.162 inwoners telde.

Vandaag, op 30 december 2020, heeft de gemeente Goes precies 38.660
inwoners: 1.775 mensen kwamen vanuit andere delen van het land in onze gemeente wonen, 1.324 personen vertrokken naar een andere plek in Nederland. In verband met emigratie vertrokken er 111 mensen, terwijl 247 immigranten naar Goes toe kwamen. Er waren dit jaar ook 326 geboorten en er zijn 415 mensen overleden. Verder trouwden er in 2020 328 Goesenaren. Dat zijn er 14 minder dan in 2019, toen 342 inwoners van de gemeente Goes trouwden.

Het geboortecijfer is de afgelopen jaren constant en licht negatief. Er stierven meer mensen dan er geboren werden. De gemeente groeide ook door verhuizingen naar Goes. De laatste jaren zijn meer mensen in Goes komen wonen dan dat er vertrokken naar een andere woonplaats. In 2020 werd deze trend doorgezet.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Streekomroepdebevelanden