Extraatje voor mantelzorgers

De gemeente Goes geeft mantelzorgers ook in 2021 weer een extraatje: de mantelzorgwaardering. Het gaat om 75 euro. Dit bedrag vraagt de zorgvrager (de persoon die verzorging krijgt van de mantelzorger) aan. Het is bedoeld om mantelzorgers een blijk van waardering te geven.

Wethouder André van der Reest: ‘Mantelzorg is een belangrijk speerpunt in onze gemeente, zeker in deze periode van corona. De mensen die deze taak op zich nemen, doen dit belangeloos en vaak vanuit een persoonlijke en emotionele band. Het is mooi, maar vaak ook zwaar werk. Waardering hiervoor is absoluut op zijn plaats, en dat spreken we met deze financiële tegemoetkoming uit. Het is uiteindelijk aan de zorgvrager om te bepalen hoe hij of zij het bedrag besteedt.’

Mantelzorgwaardering aanvragen
De aanvrager vult het formulier in en ondertekent het. Dat kan schriftelijk, of digitaal via www.goes.nl/mantelzorgwaardering. In verband met de coronamaatregelen zijn de aanvraagformulieren niet af te halen bij het Stadskantoor of bij het Mantelzorgpunt van SMWO. Wie toch liever een papieren formulier invult, kan contact opnemen met Fasina Mangroe van de afdeling Samenleving. Zij is te bereiken via het telefoonnummer 06-40206470. Zij stuurt de aanvrager de papieren versie via de post toe. Een belangrijke voorwaarde van de regeling is dat de zorgvrager inwoner moet zijn van de gemeente Goes. De vergoeding is van 1 februari 2021 tot en met 31 maart 2021 aan te vragen. Een zorgvrager vraagt één waardering aan. Meer informatie over mantelzorg en het digitale formulier om de  mantelzorgwaardering aan te vragen, vindt u op: www.goes.nl/mantelzorgwaardering.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Streekomroepdebevelanden