LOKALE JOURNALISTIEK

Stichting Streekomroep de Bevelanden is naast GO-RTV (Terneuzen) en WFM96 (Walcheren) als Zeeuwse (lokale) streekomroep geselecteerd om deel te nemen aan een pilot waarbij publieke omroepen samenwerken ter versterking van de lokale journalistiek.

De pilot bestaat uit een project waarin NOS, RPO (Regionale Publieke Omroep) en NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) samen optrekken om de positie van de lokale journalistiek te versterken. Om dit te bewerkstelligen is een nationale wervingscampagne van start gegaan voor 60 tot 70 journalisten. Zij zullen na selectie verdeeld worden over 13 regio’s waarbij per omroep 1 of 2 journalisten tewerkgesteld zullen worden die het lokale nieuws gaan verslaan. De journalisten krijgen een eenjarig contract bij de NOS die ook de opleiding verzorgt en de journalisten faciliteert.

De NLPO, de brancheorganisatie van de lokale-, en streekomroepen in Nederland, heeft in dit project als doelstelling het bewerkstelligen van een structurele financiƫle bijdrage waardoor lokale journalistiek en professionalisering van de omroepen gewaarborgd kunnen zijn, anders dan de nu bestaande regeling waarbij lokale omroepen een subsidie krijgen die uitgekeerd door het Rijk maar geoormerkt wordt door de gemeente(n). Lokale omroepen blijven hierdoor financieel op afstand van de regionale-, en landelijke publieke omroepen. Door een goede structurele financiƫle bijdrage kunnen lokale omroepen gelijkwaardig functioneren.

De omroepen die deelnemen aan het project zijn geselecteerd op basis van verschillende criteria. Kwartiermakers hebben vervolgens een onderscheid gemaakt tussen ‘sterke omroepen’ en ‘High Potential omroepen’. De sterke omroepen zijn veelal lang gevestigde omroepen met een bedrijfsstructuur en waar een gedegen redactie aanwezig is. De ‘High Potential omroepen’ zijn veelal omroepen met een beperkte professionaliteit maar waar een progressief beleid gevoerd wordt en welke genegen zijn tot samenwerking met elkaar en/of regionale omroepen. Stichting Streekomroep de Bevelanden is geclassificeerd door de kwartiermakers en Omroep Zeeland als ‘High Potential’.

Voor het project worden zowel ervaren journalisten als talenten gezocht. Solliciteren kan tot en met 21 februari. Na 21 februari volgen een aantal selectierondes waarbij alle deelnemende partijen betrokken worden. Daarna volgt een opleiding door de NOS waarna vanaf 1 mei de journalisten aan de slag kunnen om het lokale nieuws, in de vorm van online content, te verslaan voor regionale en lokale omroepen.

Meer informatie over het project en/of solliciteren: https://www.lokalejournalistiek.nl/

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Streekomroepdebevelanden