MOBILITEITSTEAM ZEELAND HELPT VAN WERK NAAR WERK

Aan de slag in Zeeland gaat, samen met partners, starten met het Mobiliteitsteam Zeeland. Omdat het tijd nodig heeft om dit goed in te regelen, maar er nu al behoefte is aan begeleiding van werkgevers en werknemers bij van werk naar werk trajecten, kunnen Zeeuwse werkgevers, zzp’ers en werknemers nu al terecht met hun vragen en zorgen over boventallig personeel en begeleiding naar ander werk.

Door de coronapandemie worden Zeeuwse ondernemers, bedrijven, organisaties en zzp’ers getroffen in de bedrijfsvoering. Dit heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers. Aangezien dit niet alleen in Zeeland speelt, is een landelijk akkoord bereikt over de vorming van regionale mobiliteitscentra.

“Momenteel onderzoekt een kwartiermaker de vorming van een Zeeuws mobiliteitscentrum. We zien dat door de coronapandemie nu al klappen vallen in het Zeeuwse bedrijfsleven. Daarom heeft Aan de slag in Zeeland besloten nu al te starten met Mobiliteitsteam Zeeland en vanuit de vier werk(gevers)servicepunten, gezamenlijk met partners, per direct Zeeuwse werkgevers en werknemers te ondersteunen bij de economische gevolgen van de pandemie en de werkgelegenheid. Het doel is dat boventallig personeel geen dag zonder werk zit. ‘Van werk naar werk’ noemen we dat. We kunnen benaderd worden via mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl” aldus Toine Witters, manager werkgeversdienstverlening bij UWV. Dit tijdelijke initiatief gaat over in het uiteindelijke mobiliteitscentrum.

Mobiliteitsteam voor Zeeuwse werkgevers en werknemers

Mobiliteitsteam Zeeland is er voor alle Zeeuwse werkgevers en werknemers die getroffen zijn door de coronacrises en de economische gevolgen daarvan, ongeacht de grootte of rechtsvorm. Het team helpt bij de bemiddeling van werk naar werk van boventallig personeel, ondersteuning van werkgevers bij de inspanningsverplichting vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), het verbindt werkgevers met personeelsoverschotten met werkgevers met personeelstekorten en het begeleidt met ontslag bedreigde werknemers naar een andere betaalde baan. Dit gaat om regulier werk, maar bijvoorbeeld ook om de arbeidsplaatsen van mensen met een arbeidsbeperking.

“Waar mogelijk helpen we Zeeuwse ondernemers bij het herplaatsen van boventallige medewerkers. We weten dat er door de gevolgen van de coronapandemie mogelijk klappen zullen vallen en weten óók hoe erg dit is voor werknemers én werkgevers. Om die reden trekken we binnen Zeeland gezamenlijk op om hier letterlijk werk van te maken. We zetten alles op alles om werknemers te begeleiden van werk naar werk.” aldus André van der Reest, wethouder gemeente Goes en voorzitter van Arbeidsmarktregio Zeeland.

Ook zzp’ers welkom bij Mobiliteitsteam Zeeland

Ook veel zzp’ers worden in de bedrijfsvoering getroffen door de coronapandemie. Dit kan een economische reden zijn om te stoppen en te kiezen voor een dienstverband. Mobiliteitsteam Zeeland helpt zzp’ers naar mogelijkheden om in vaste dienst te gaan en mogelijk gebruik te maken van omscholing. Eventueel wordt doorverwezen naar jobcoaches om samen een passende werkgever te vinden.

Zeeuwse partners

Mobiliteitsteam Zeeland is een initiatief van Aan de slag in Zeeland. Mobiliteitsteam Zeeland wordt vooralsnog gevormd door de vier werk(gevers)servicepunten in Zeeland, maar de sociale partners (VNO-NCW, FNV en CNV), Scalda en SBB gaan met de kwartiermaker voor het mobiliteitscentrum in gesprek over hun betrokkenheid.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Streekomroepdebevelanden