SMWO start werkzaamheden geleidelijk op

Het coronavirus houdt de wereld voorlopig nog in zijn greep. De maatregelen om de verspreiding van het virus te beheersen, hebben grote gevolgen voor ons allemaal. Dat geldt ook voor de werkzaamheden van Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO). “Er is binnen SMWO met veel creativiteit nagedacht over de invulling van het ‘nieuwe normaal’ in de 1,5 meter samenleving. Daarbij wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM om zo de gezondheid van cliënten en medewerkers te waarborgen. Op deze manier draagt SMWO haar steentje bij om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan”, aldus Marja Noordhoek, directeur SMWO.

SMWO gaat langzaam een versoepeling doorvoeren voor cliënten waarbij de noodzaak om hulp te verlenen hoog is. SMWO vindt het belangrijk om cliënten te kunnen ontvangen op het hoofdkantoor in Goes als dit noodzakelijk lijkt te zijn. Hierbij worden strikte regels gehanteerd en wordt er rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM en het kader vanuit Sociaal Werk Nederland. Voordat SMWO een cliënt ontvangt, wordt in samenspraak de afweging gemaakt of de cliënt valt onder de kwetsbare doelgroep en of hij/zij in goede gezondheid verkeert. Een huisbezoek wordt enkel toegestaan als dit echt niet anders kan. Uiteraard gelden hiervoor ook de algemene RIVM richtlijnen. 

Familienetwerkberaden vinden vaak plaats met meerdere partijen tegelijk. Indien nodig, en wanneer digitaal overleg niet mogelijk is, kan er besloten worden om een familienetwerkberaad in te plannen als dit gekoppeld is aan de veiligheid van cliënten. Hiervoor zijn alleen de grote spreekkamers beschikbaar. Er geldt een maximum aantal van zes personen en op voorwaarde dat iedereen in goede gezondheid verkeert.

Na een terughoudende periode, zijn ook een aantal afdelingen weer langzaam aan het opstarten met activiteiten. Sport- en jongerenwerk is weer begonnen met een aantal activiteiten op gepaste afstand. Sociaal Juridische Dienstverlening is in de grote spreekkamers begonnen om aangiften voor de Belastingdienst op te pakken om een piekbelasting te voorkomen. Groepswerk is van start met de weerbaarheidstrainingen tot 12 jaar buiten op de parkeerplaats. En de trainingen ‘Girls Talk 18+’ in samenwerking met de GGD en ‘Kind en Echtscheiding’ in samenwerking met Emergis Preventie vinden in aangepaste vorm plaats.

Voor (hulp)vragen kunt u contact opnemen met SMWO via (0113) 277 111 of info@smwo.nl.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print