SMWO – Oudergespreksgroep autisme

Heeft u kind in de leeftijd van 4-17 jaar met autisme en bent u op zoek naar herkenning, tips en adviezen? Donderdag 1 oktober start Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) met een vernieuwde oudergespreksgroep autisme. Omdat momenteel nog niet voorzien kan worden met hoeveel deelnemers er gestart mag worden, vraagt SMWO bij interesse aan te melden. Uiterlijk september ontvangen de deelnemers bericht over de startdatum en werkwijze.

De gespreksgroep komt 8 keer bij elkaar op donderdagen van 09:30 – 11:00 uur. De groep wordt begeleid door twee professionals van SMWO. Onderwerpen die in de gespreksgroep aan bod komen zijn wonen, werken, relaties, vrije tijd, voorspelbaarheid, begeleidingsmogelijkheden en voorzieningen. Er is aandacht voor zaken die lastiger zijn door het autisme, maar ook de kwaliteiten van iemand met autisme komen aan bod. Hoe ver gaat u met het voorspelbaar maken van het dagelijks leven en welke hulpmiddelen zijn er? Wat is gezond gamen? Wat betekent dit voor het gezinsleven? Hoe helpt u uw kind in sociale contacten en wat kunt u wel of niet van hem/haar verwachten? Het leren van elkaar wordt in de gespreksgroep gecombineerd met de informatie, tips en adviezen van de professionals.

SMWO biedt deze gespreksgroep aan voor ouders/verzorgers van kind in de leeftijd van 4-17 jaar met een normale intelligentie of een licht verstandelijke beperking. De gespreksgroep is een reeks van 8 bijeenkomsten en start op 1 oktober. Overige data: 8, 15, 29 oktober. 5, 12 en 19 november en een terugkombijeenkomst op 10 december. De bijeenkomsten voor deze groep vinden plaats bij SMWO, ’s-Heer Elsdorpweg 12 in Goes en duren van 9:30 tot 11:00 uur. Deelname is kosteloos voor ouders/verzorgers woonachtig in de Oosterschelderegio.
Aanmelden of informatie opvragen over deze training is mogelijk via cursussen@smwo.nl of (0113) 277 111. Na aanmelding volgt een korte telefonische intake.

SMWO levert diensten op het gebied van maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, welzijn, sport en bewegen. SMWO staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print