Koninklijke onderscheidingen Reimerswaal

30 juni 2020, Kruiningen – Vrijdag 3 juli ontvangen 10 inwoners van de gemeente Reimerswaal hun Koninklijke onderscheiding. Drie van hen zijn benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. De overige zeven gedecoreerden zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester José van Egmond bracht hen op 24 april, tijdens de lintjesregen al telefonisch op de hoogte. Een feestelijke uitreiking kon dit jaar door het coronavirus toen niet plaatsvinden. Vrijdag 3 juli worden de onderscheidingen alsnog uitgereikt.

De uitreiking vindt plaat tussen 10.00 en 12.00 uur in Dorpshuis MeerWaarde te Waarde.

Decorandi;

De heer J. Geense uit Yerseke (lid in de orde van Oranje- Nassau). Hij ontving zijn onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de Gereformeerde Gemeente in Yerseke. In het bijzonder heeft de heer Geense zich ingezet voor de jeugd van deze gemeente.

De heer W. (Wim) van Gorsel uit Rilland ( ridder in de orde van Oranje-Nassau). De heer van Gorsel zet zich via verschillende organisaties en verenigingen in voor Rilland, voor jong en oud. In zijn naaste omgeving voor de algemene leefbaarheid maar ook voor grote regio-overstijgende zaken, m.b.t duurzaamheid, water en tankstations. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de landbouwontwikkeling in Zeeland en maakt zich hard voor het behoud van voldoende zoet water voor de Zuidwestelijke Delta.
Daarnaast betekende hij met zijn bedrijf veel voor de ontwikkeling van duurzame energie, door als eerste het certificaat duurzame koolzaad voor biodiesel te behalen.
De heer van Gorsel maakt deel uit van het bestuur van de grootste belangenbehartiger in de branche van tankstations (BETA). Door zijn bijdrage is het contact vanuit BETA met de politiek (tweede Kamer) structureel.

De heer G.A. (Gerard) de Hond uit Krabbendijke (Lid in orde van Oranje Nassau). De heer de Hond is al 30 jaar de drijvende kracht achter de verkeersexamens in Reimerswaal. Vele honderden, zo niet duizenden Reimerswaalse jongeren, hebben hun verkeersdiploma kunnen behalen dankzij zijn 30 jaar lange inzet. Behalve de verkeersexamens organiseerde de heer de Hond allerlei activiteiten op scholen zoals fietskeuringen, het oversteekdiploma, en lessen over de dode hoek.
Na 30 jaar stopt de heer de Hond met zijn activiteiten voor de verkeersexamens.

De heer C.P. de Koeijer uit Yerseke (lid in de orde van Oranje- Nassau). De heer de Koeijer heeft zich vele jaren ingezet voor de Hervormde kerk in Yerseke en is ook 37 jaar penningmeester van de vogelvereniging geweest waarvan hij 50 jaar lid is.
Naast de bestuursfuncties die hij bekleedde is hij nog steeds een waardevol lid voor de kerk, vogelvereniging, houtsnijclub en kunstkring.

De heer D.A. Janssen uit Oostdijk (lid in de orde van Oranje- Nassau). De heer Janssen Decorandus is een gedreven voorzitter van de dorpsraad Oostdijk. Hij heeft zich vele jaren ingezet voor het project De Putter, een dagbesteding in de vorm van een winkel/koffiehoek/bibliotheek. Mede door zijn inspanning is Oostdijk een prachtige voorziening rijker en staat de stichting er goed voor.

De heer C.M. Laban uit Yerseke (lid in de orde van Oranje- Nassau). Hij ontving zijn onderscheiding voor de lange periode (ongeveer 45 jaar) dat hij actief bestuurslid was van korfbalvereniging Volharding. 25 jaar maar liefst was hij voorzitter van de vereniging. Hij is een echte ambassadeur voor de korfbalsport. Daarnaast levert hij al jaren een belangrijke bijdrage voor de VVD Reimerswaal en gemeenteraad.

Mevrouw M.J.E. Meijden-de Dreu uit Yerseke( ridder in de orde van Oranje-Nassau). Lokaal heeft mevrouw Meijden-de Dreu een grote bijdrage geleverd in de vorm van raadslid, vrijwilligerswerk op cultureel vlak, maatschappelijke initiatieven als burendag en plattelandsvrouwen en betrokkenheid bij de stembureaus. Daarnaast heeft mevrouw Meijden- de Dreu ook provinciaal en landelijk zitting gehad in verschillende besturen, waar zij zich met grote betrokkenheid inzette voor de belangen van vrouwen. Ook is zij betrokken bij de landelijke commissie Cultuur, van waaruit activiteiten op het brede terrein van cultuur werden georganiseerd.

De heer L.L. Nieuwenhuize uit Yerseke (lid in de orde van Oranje- Nassau). De heer Nieuwenhuize zet zich al meer dan 20 jaar in voor de jeugd van de Gereformeerde gemeente. Lange tijd leidde hij het jeugdkoor en ook is hij nog steeds actief bij de organisatie voor de jeugdvereniging.

De heer J.P. Sinke uit Krabbendijke ( ridder in de orde van Oranje-Nassau). De heer J. Sinke stak veel vrije tijd in het schrijven van artikelen, boeken, herdenkingsboeken en fotograferen. Voornamelijk rondom de gereformeerde gemeenten en kerkgebouwen. Hij heeft in de loop der jaren enorm veel kennis opgebouwd en binnen kerkelijk Nederland breed gewaardeerde werken gepubliceerd. Ook zijn sommige werken van hem zelfs vertaald en in het buitenland gepubliceerd. Zijn royale, alom gewaardeerde kennis van de kerkgeschiedenis heeft hem binnen de kerkelijke kring én daarbuiten, tot een vraagbaak en ‘bekende Nederlander’ gemaakt.
Daarnaast is de heer Sinke 12 jaar raadslid geweest en daarna 14 jaar wethouder in Reimerswaal. Hij verrichtte veel vrijwilligerswerk voor de SGP (hij was daar jaren bestuurslid) en bemoeide zich altijd met de gemeenteraadsverkiezingen.

De heer M.L. Sinke uit Yerseke (lid in de orde van Oranje- Nassau).De heer M. Sinke zet zich al heel veel jaren op veel manieren in voor de medemens. Als beleidsmaker, organisator, meedenker en ook voor tal van fysieke activiteiten in onze gemeente.
Zo organiseerde hij zowel provinciaal als lokaal zangavonden. Hij heeft veel betekend voor de SBC (Schriftelijke Bijbel Cursus) en voor het zomerkamp van de jeugdvereniging.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print