SMWO presenteert toekomstplannen

Goes, 16 juli 2020 – Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) werkt de komende jaren aan haar visie met een kersvers meerjarenbeleidsplan. Het meerjarenbeleidsplan is een plan waarin de ambities voor de komende jaren staan beschreven. Waar staat SMWO voor? Waar gaat de organisatie op inzetten in de periode 2020-2025?

SMWO is een organisatie die op veel verschillende terreinen actief is, zoals jongerenwerk, ouderenzorg, mantelzorg, maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, sport, welzijn en vrijwilligerswerk. Dat is een van de sterke punten van SMWO. “We kunnen integraal werken, omdat zowel welzijn, maatschappelijk werk als het ondersteunen van mensen met een beperking in ons pakket zit. Hierdoor kunnen we zaken sneller signaleren en eerder hulp bieden als dat nodig is,” aldus directeur Marja Noordhoek. Daarnaast werkt SMWO preventief om zo zwaardere en duurdere zorg te voorkomen.

In het nieuwe meerjarenbeleidsplan staan de ambities voor de komende jaren beschreven. Zo staat het werken in de wijken centraal. SMWO is daar waar het gebeurt, dichtbij de inwoners. Daarnaast draagt SMWO bij aan het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Kwetsbare mensen hebben hierbij specifiek de aandacht. Als derde speerpunt stelt SMWO het vakmanschap en de expertise van haar medewerkers centraal. Door te investeren in de ontwikkeling van medewerkers en vrijwilligers, kan SMWO kwalitatief goede zorg blijven bieden. Met als uiteindelijke doel; een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Benieuwd naar het hele plan? De digitale versie is in te zien via: www.smwo.nl/nieuws/meerjarenbeleidsplan.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Streekomroepdebevelanden