Start Informatief en Signalerend Huisbezoek 75+ in de Goese Polder

In de week van 14 september gaat het project Informatief en Signalerend Huisbezoek 75+ (IHB75+) van start in een nieuwe wijk. Het project wordt door SMWO uitgevoerd in opdracht van de gemeente Goes. Alle zelfstandig wonende 75-plussers in de Goese Polder worden door middel van een brief uitgenodigd om deel te nemen aan dit huisbezoek.

Het doel van dit huisbezoek is ouderen in de gemeente Goes vanaf het najaar van 2020 actief te benaderen en te signaleren wat er bij deze groep speelt. Ouderen worden op deze manier geïnformeerd over de verschillende regelingen en hulpmiddelen die voor handen zijn en kunnen hierbij geholpen worden. Verder probeert het huisbezoek ook eenzaamheid van ouderen in kaart te brengen.

Bij interesse wordt er een huisbezoek gepland en komt er een vrijwillige ouderenadviseur langs. Dit zijn opgeleide vrijwilligers van SMWO. In het gesprek komen diverse onderwerpen aan bod zoals: wonen, gezondheid, mantelzorg, sport & beweging, sociaal netwerk, tijdsbesteding & activiteiten, mobiliteit en financiën. Uiteraard worden de benodigde maatregelen rondom het coronavirus gehanteerd. Woont u in de Goese Polder en wilt u direct aangeven dat u een huisbezoek wenst? Neem dan contact op met SMWO, Petra Roskes, 0113 – 277 111 of info@vrijwilligerspuntgoes.nl.

Meer informatie over het Informatief en Signalerend Huisbezoek 75+ is te vinden op de website: https://www.smwo.nl/dienstverlening/senioren/ihb-70 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Streekomroepdebevelanden