Investeren in een toekomst na huiselijk geweld

Na het afsluiten van een periode van huiselijk geweld volgt er vaak een zoektocht naar het terugvinden van zelfvertrouwen en onafhankelijkheid. Om vrouwen te helpen bij het terugvinden van de regie over hun eigen leven na een periode van huiselijk geweld, start Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) in januari 2021 met de training ‘De Nieuwe Toekomst’. Omdat momenteel nog niet voorzien kan worden of en met hoeveel deelnemers er gestart mag worden, vraagt SMWO bij interesse aan te melden. In december ontvangen de deelnemers bericht over de startdatum en werkwijze.

Door de training, onderlinge steun en intensieve coaching werken vrouwen aan een verbeterd zelfbeeld en werken ze aan een persoonlijk toekomstperspectief. De deelnemende vrouwen worden gekoppeld aan een vrijwillige en persoonlijke coach die hen begeleidt bij het realiseren van hun doelen. Het uiteindelijke doel is een stap dichter bij sociale en economische zelfstandigheid komen. In de training gaat u als deelnemer op zoek naar uw interesses en kwaliteiten om u vervolgens te richten op uw wens met betrekking tot werk of een opleiding. Een persoonlijke coach begeleidt u vervolgens voor ten minste 9 maanden.

Deze training, die specifiek is ingericht voor vrouwen, is een reeks van 10 dagdelen en start in januari 2021. De bijeenkomsten vinden plaats bij SMWO, ’s-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. Woont u in de Oosterschelderegio en komt u uit een situatie met huiselijk geweld? Heeft u geen of weinig inkomen? Maak die keuze en start met het werken aan een betere toekomst voor uzelf en eventueel uw kinderen.

Vrijwillige coaches spelen een belangrijke rol in deze periode. Daarom zoekt SMWO ook vrouwen die graag andere vrouwen willen coachen hun eerste stappen richting een nieuwe toekomst te zetten. Elke vrijwillige coach wordt gedurende een periode van ten minste negen maanden aan een deelnemer gekoppeld. Het vraagt een tijdsinvestering van zo’n twee uur per week.

Vrouwen die interesse hebben om deel te nemen als vrijwilliger en vrouwen die willen deelnemen aan De Nieuwe Toekomst kunnen informeren bij Elise de Putter en Martine Kraak via (0113) 277 111. Na aanmelding volgt een korte intake. N.B. Deelname kan zonder doorverwijzing en er zijn géén kosten aan verbonden. De training start enkel bij voldoende deelnemers. Omdat momenteel nog niet voorzien kan worden met hoeveel deelnemers er gestart mag worden, vraagt SMWO bij interesse aan te melden. Uiterlijk 14 december ontvangen de deelnemers bericht over de startdatum en werkwijze. 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Streekomroepdebevelanden