Actiegroep verbijsterd: ‘Bezwaar tegen windpark genadeloos van tafel geveegd’

Just Jansz van Actiegroep Windstil Ossendrecht is verbijsterd over Reimerswaalse college van B&W, dat volgens hem de Woensdrechtse bezwaren tegen het Zeeuws-Brabantse windproject Ze-Bra “genadeloos van tafel heeft geveegd”. Morgen neemt de gemeenteraad een besluit over het project van 16 windmolens, waarvan twee in Ossendrecht en veertien bij Rilland.

door: Han Verbeem

De gemeente Woensdrecht heeft 7 juli besloten akkoord te gaan met de twee molens maar heeft Reimerswaal wel gevraagd om één daarvan zuidelijker te plaatsen, verder van de woonkern van Ossendrecht. Dit verzoek heeft niet geleid tot een aanpassing van de plannen. De Woensdrechtse wens om molen WT-17 zuidelijker te plaatsen kan niet uitgevoerd worden om praktische reden. “Dan zou de molen het vliegverkeer naar Woensdrecht hinderen”, aldus wethouder Maarten Both van Reimerswaal. “Ook staan er woningen in de weg én is er te weinig afstand tot de al bestaande windmolens”.

MER-rapport

Jansz vindt het “echt onbegrijpelijk” dat wethouder Maarten Both de raad van Reimerswaal goedkeuring vraagt voor windpark ZE-BRA, terwijl het aangepaste milieueffectrapport (MER) nog niet beschikbaar is. “De raadsleden kunnen dan namelijk niet beoordelen of deze aan de door de Raad van State gestelde eisen voldoet.” Onlangs heeft de RvS geoordeeld dat voor dergelijke windprojecten extra regelgeving nodig is wat betreft overlast van geluid en slagschaduw.

Blanco cheque

Zonder een gedegen MER zou de raad een ‘blanco cheque’ afgeven aan het college en de energiebedrijven, vindt Jansz. Maarten Both stelt dat de bezwaren van Woensdrecht weldegelijk zijn meegewogen. De MER-onderzoeken hoeven pas in september op tafel te liggen, benadrukt hij: “De huidige MER is slechts een tussenrapportage”.

De actiegroep Windstil Ossendrecht vertegenwoordigt een groep van tientallen inwoners uit de Brabantse buurgemeente Woensdrecht. Het Ze-Bra project voorzag oorspronkelijk in vijf windmolens van elk 200 meter hoog op Ossendrechts gebied, mede onder druk van de bewonersprotesten is dat aantal teruggebracht tot twee. De actiegroep vindt slechts één windmolen acceptabel. Vanuit Rilland zijn eveneens protesten tegen de bouw van het windpark gekomen, van onder anderen bewoners van de Völkerweg en Sophiaweg.

Pauzeknop

Windstil Ossendrecht heeft de Woensdrechtse gemeenteraad in een brief gevraagd bij Reimerswaal aan te dringen op uitstel en “op de pauzeknop” te drukken. Of de oproep succes heeft moet dinsdag blijken als de Reimerswaalse raad besluit of ze instemt met een ‘verklaring van geen bedenkingen’ en daarmee groen licht geeft voor het windpark.  Wethouder Both heeft eerder al aangegeven dat uitstel niet wenselijk is, omdat het risico bestaat dat de provincie dan ingrijpt.

Foto: De Reimerswaalse gemeenteraad besluit dinsdag of ze groen licht geeft voor de zestien windmolens van Ze-Bra in Rilland en Ossendrecht. (Pixabay)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden