Bevelanden verdeeld over versobering ‘dure’ WMO

De Bevelandse gemeenten willen minder geld uitgeven aan de WMO, maar Reimerswaal wil minder ver gaan met de versobering. Dat leidt tot mogelijke meerkosten bij GR De Bevelanden, dat de regels moet uitvoeren. Volgens woordvoerder Daisy van Poelje van GR De Bevelanden is het nu lastig om een inschatting te maken over de kosten. Duidelijk is wel dat de regels nu verschillend worden uitgevoerd.

door: Han Verbeem

“GR de Bevelanden ontvangt jaarlijks een voorschot op de kosten van Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) vanuit de vijf gemeenten”, aldus Van Poelje. De GR gebruikt deze bevoorschotting om onder andere WMO-voorzieningen te bekostigen. “Jaarlijks worden deze kosten nagerekend en gefactureerd aan de betreffende gemeente.” Als gevolg van de koerswijziging van Reimerswaal kan een naheffing volgen aan het einde van het jaar. Duidelijk is wel, dat er nu per Bevelandse gemeente andere regels gelden. Wie in Schore woont loopt het risico op een gedwongen verhuizing. Enkele kilometers verder in Hansweert niet.

Forse kostenpost

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is voor alle Zeeuwse gemeenten een forse kostenpost. Ze komen miljoenen tekort om alle mensen de zorg te geven die nodig is. Het gaat om dure, zogeheten maatwerkvoorzieningen: gespecialiseerde zorgpakketten maar ook steun in de huishouding, vervoer en verzorging aan huis. Het toekennen van hulpmiddelen zoals trapliften valt ook onder de WMO.

Aanscherpen

Om de zorg betaalbaar en uitvoerbaar te houden, hebben de vijf Bevelandse gemeenten besloten om de WMO-regels aan te scherpen. De uitvoering hiervan is in handen van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) De Bevelanden. Zo zijn aanvragers van zorg verplicht mee te werken aan een verhuizing, als blijkt dat binnen een afstand van 10 kilometer búiten de gemeentegrenzen een passende woning voorhanden is.

Verhuisplicht geschrapt

Drie gemeenten hebben inmiddels de verordening vastgesteld: Noord-Beveland, Kapelle en Reimerswaal. In Reimerswaal is de verhuisverplichting geschrapt uit de nieuwe WMO-verordening. Ook wil de politiek hier géén aanscherping van de regels voor huishoudelijke steun. Kapelle en Noord-Beveland zijn wél akkoord, terwijl Goes donderdag een besluit neemt.

Foto: Reimerswaal wil andere WMO-regels en dat zorgt voor extra administratieve rompslomp. (Pixabay)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden