Bewoners teleurgesteld: geen raadssteun voor ‘rode’ omleiding Zanddijk

KRUININGEN / YERSEKE – De Reimerswaalse gemeenteraad blijft bij het plan van de provincie om de Zanddijk in Yerseke te verbreden – en wil de Dorpsraad Kruiningen en bewonersgroep niet tegemoet komen. Een voorstel van de ChristenUnie en de VVD om de ‘rode variant’, een oostelijke omleiding van de Zanddijk bij Yerseke, opnieuw ter tafel brengen, is verworpen. De indieners, CDA en PvdA stemden vóór. SGP en Leefbaar stemden tegen.

door: Han Verbeem

De rode variant, ook wel bekend als de poldervariant, zou de bebouwde kom ontzien, waarmee overlast voor bewoners en fietsers wordt voorkomen. Omdat het bedrijventerrein ook al verder wordt uitgebreid, zou verbreding niet wenselijk zijn – stelde Andries Jumelet (ChristenUnie). Het college van burgemeester en wethouders heeft geen behoefte om het provinciebestuur op andere gedachten te brengen. Wethouder Maarten Both heeft de raad daarom de motie ontraden.

Kostenplaatjes

Ook de VVD is voorstander van de omleidingsroute. “Wij staan voor de belangen van de inwoners”, benadrukte Ida Sinke (VVD). Andere oplossingen zijn misschien minder kostbaar, constateerde ze. maar financieel voordeel weegt in dit geval minder zwaar. Want het gaat om kostenplaatjes, zei ook Hans van Stel (PvdA). Artwin Otte (SGP) kwam met een ander geluid: hij komt op voor de grondeigenaren, want de nieuwe omleidingsweg zou tot onteigeningen in de polder kunnen leiden. Ook Leefbaar Reimerswaal is voorstander van verbreding van de Zanddijk.

Nieuwe fabriek

Bewoners hadden steun verwacht van de Reimerswaalse raadspolitiek, die nu tot hun teleurstelling uitblijft. Zo ook de leden van de dorpsraad Kruiningen. Koos van Gastel woont 60 jaar in het dorp en sprak voorafgaand aan het raadsdebat de politici toe. De bewoners worden niet gehoord door de beleidsmakers van de provincie, verzucht hij. Er komt steeds meer verkeer. “Inmiddels wordt gewerkt aan een compleet nieuwe frietfabriek. Bij afslag 33 ontstaan files, met sluiproutes tot gevolg. Daar hebben ook de fietsers last van.” Ook de Dorpsraad Kruiningen wil ‘rode variant’ als alternatief voor een verbrede Zanddijk. ‘Alle seinen voor rood staan op groen’

Niet tekenen bij het kruisje

Ook de bewonersgroep van de Zanddijk blijft strijden tegen verbreding van de Zanddijk. De hele omgeving, ook van Kruiningen en Yerseke, krijgt te maken met problemen over veiligheid en bereikbaarheid – stelde inspreker Wil Meijer. “De provincie en het Reimerswaalse college willen verbreding van de drukke verkeersweg, maar omwonenden kiezen voor veiligheid”, benadrukt hij. Meijer heeft de raad opgeroepen ‘niet te tekenen bij het kruisje” en tegen de “onzinnige dictaten” te stemmen. Het heeft niet mogen baten.

Foto: In grote lijnen zijn dit de varianten voor de Zanddijk. Er is voorlopig gekozen voor bruin, maar de omgeving ziet liever de andere varianten. (Illustratie Omroep Zeeland)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden