Bijzondere boom in tuin of buurt? Meld deze aan voor bescherming!

KAPELLE – Waardevolle bomen zijn het behouden waard, vindt het Kapelse gemeentebestuur. Daarom stelt Kapelle een lijst op van bomen met een bijzonder karakter, die herkenbaar zijn voor de omgeving. Op deze lijst staan zowel gemeentelijke als particuliere bomen. Inwoners kunnen monumentale bomen voordragen voor de lijst.

door: Han Verbeem

Niet elke boom komt zomaar op de lijst van beschermde exemplaren, benadrukt een gemeentewoordvoerder. Het gaat om beeldbepalend groen dat alleen gekapt mag worden met een kapvergunning. Overigens zal de gemeente Kapelle daar terughoudend mee omgaan, want de bomen op de lijst dienen immers behouden te blijven voor de toekomst. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als een boom bijvoorbeekd ziek is of een gevaar vormt voor de omgeving, is een kap aan de orde.

Aanmelden met locatie en foto

De gemeente roept inwoners op om bomen aan te melden. Dat kunnen zowel particuliere exemplaren zijn als bomen die op openbaar terrein staan. “Staat een bijzondere boom gaat die in uw tuin of in uw woonomgeving? Mail een foto van de boom en de precieze plaats waar deze staat“, aldus groenmedewerker Gerwen Slabbekoorn van de gemeente Kapelle. Dat kan nog tot 1 augustus.

Beoordelen van voordrachten

De gemeente zal uiteindelijk elke voorgedragen boom beoordelen of deze inderdaad de moeite van het behouden waard is en een plaats op de nieuwe lijst krijgt. Dat geldt ook voor de bomen die nu al een beschermde status hebben. Daarvoor maken medewerkers na de zomer een schouwronde door de gemeente. “We verwachten dat we de meeste bomen vanaf de straat kunnen beoordelen”, zo laat Slabbekoorn weten. Als dat niet mogelijk is dan belt de gemeentelijke boomdeskundige bij de eigenaar aan met het verzoek om in de tuin mogen kijken. Als er niemand thuis is dan krijgt de bewoner of eigenaar een brief in de bus, met het verzoek contact op te nemen met de gemeente Kapelle.

Bezwaar aantekenen

Eigenaren van een boom die uiteindelijk een beschermde status krijgt, ontvangen daarvan schriftelijk bericht. Tegen de aanwijzing kan met bezwaar aantekenen. Als de inspraakprocedure is afgerond wordt de voorlopige lijst definitief. Vanaf volgend jaar is de geactualiseerde lijst van beschermde bomen ook in te zien op de website van de gemeente Kapelle, met een kaart waarop de verschillende locaties zijn aangeven. Wie een boom wil kappen op eigen terrein, dient eerst vooraf de lijst te raadplegen en controleren of een kapvergunning nodig is.

Heeft u vragen of opmerkingen over de lijst van beschermde bomen? Neem dan contact op Gerwen Slabbekoorn, medewerker openbare ruimte van de gemeente Kapelle. Dat kan per e-maiil: g.slabbekoorn@kapelle.nl of telefonisch via140113.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden