Eerst waarschuwen, dan pas boetes bij foutparkerende vrachtwagens in Kapelle

BIEZELINGE – De gemeente Kapelle gaat strenger toezien op het wildparkeren van vrachtwagens bij de Smokkelhoek in Biezelinge, en plaatst verbodsborden langs de weg. Het parkeren van vrachtwagens en opleggers langs de openbare weg is al acht jaar verboden, nu onderneemt de gemeente actie. Wethouder Jon Herselman legt uit waarom. Het gaat niet om het uitdelen van boetes, maar juist om het waarschuwen. Voor hardnekkige foutparkeerders is de boete niet mals: 95 euro, verhoogd met 9 euro aministratiekosten.

door: Han Verbeem

Wethouder Herselman, waarom worden de borden nu pas geplaats en is dat in 2013 gebeurd, bij de wijziging van de algemene plaatselijke verordening (APV)?

“Niet alle regels vanuit de APV worden gecommuniceerd via borden. Doordat er steeds meer grote voertuigen in de Smokkelhoek parkeren, is dit aanleiding om alsnog de verbodsborden te plaatsen in de openbare ruimte.”

Voor welke straten geldt het verbod?

“Het parkeerverbod geldt voor de gehele gemeente Kapelle, binnen de bebouwde kom. Met uitzondering van een gedeelte bij Choorhoek in Wemeldinge.”

Wordt er nu extra gehandhaafd en gaan meer controleurs op pad?

“Tot nu toe was het lastig om te handhaven op het parkeerverbod. Door de plaatsing van de borden geven we onze handhavers extra handvatten om hier beter op te kunnen handhaven. We zetten hier geen extra capaciteit op in.”

Deelt de gemeente boetes uit aan de foutparkeerders?

De borden worden geplaatst om de toegankelijkheid en veiligheid in de Smokkelhoek te waarborgen. Handhaving vindt dan ook in eerste instantie plaats in de vorm van een waarschuwing, voordat we overgaan op het schrijven van boetes.”

Hoe verlopen de gesprekken met de ondernemers op Smokkelhoek? Zijn er met hen ook afspraken gemaakt over parkeren op eigen terrein en beperken van de overlast?

We hebben regelmatig gesprekken met de ondernemers. Tijdens één van deze gesprekken is de wens ontstaan om het parkeerverbod in de Smokkelhoek te verduidelijken. Hier hebben wij als gemeente gehoor aan gegeven.”

(Foto: Pixabay)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden