Elke druppel telt (1): het Brabantse Walwater

Zeeland zucht onder aanhoudende droogte. Het probleem is al jarenlang bekend, maar wie heeft de oplossing? Deze zomer besteedt Streekomroep De Bevelanden aandacht aan de droogteaanpak, met vandaag het eerste deel van de serie ‘Elke druppel telt’: het Brabantse Walwater.

BATH / BREDA / MIDDELBURG – Zeeland zucht onder aanhoudende droogte en daarbij komt hulp van Brabantse zijde. Waterschap Brabantse Delta in Breda wil onderzoeken of het regenwater van de Brabantse Wal bij Ossendrecht ingezet kan worden voor land- en bouw. Dijkgraaf Kees-Jan de Vet heeft daarover gesprekken gevoerd met de Zeeuwse gedeputeerde Anita Pijpelink en inmiddels is een serieus onderzoek opgestart. Volgend jaar oktober zal blijken of het mogelijk is de miljarden liters Brabants water door heel Zeeland te transporteren.

door: Han Verbeem

Nu nog stroomt twee tot drie miljard liter water per jaar, via de Ossendrechtse en Woensdrechtse Kil, door de Bathse spuisluis de Westerschede in. Al kort na zijn aantreden als dijkgraaf is Kees Jan de Vet in gesprek gegaan met de Zeeuwse gedeputeerde. “Het is eigenlijk niet meer van deze tijd dat we het water op deze manier verspillen. Het Brabantse Walwater zou voldoende zijn om heel Zeeland van zoetwater te kunnen voorzien. Momenteel voert het waterschap onderzoek uit naar de kwaliteit van het water, daarvoor zijn ook gelden beschikbaar vanuit het Deltaprogramma van de Rijksoverheid.¬†Het nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen hoogwater en overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land. “Daarbij kijken we waar het water voor geschikt is: voor landbouw, natuur of zelfs voor menselijke consumptie.”

Geen cadeautje

Het Brabantse water is niet zomaar een cadeautje voor Zeeland, benadrukt de dijkgraaf. “We moeten het vooral zien als een economische kans voor de regio.” Op dit moment is water vrijwel gratis beschikbaar. “Dat gaat door de klimaatverschuivingen veranderen. De komende jaren wordt het een schaars goed.”

Transport

Stan Avontuur is als gebiedsmanager bij het waterschap betrokken bij het onderzoek. “Ten eerste is de vraag: hoe krijgen we het water naar Zeeland, zonder dat dit ten koste gaat van het waterpeil op de Brabantse zandgronden.” Maar ook het transport is een punt van aandacht. Nu loopt het water via buisleidingen onder het Schelde-Rijnkanaal door en komt in de voormalige havenkom van Bath. Deze is in de jaren zeventig van de vorige eeuw afgedamd en vormt nu een opvangbekken. De spuisluis dateert van 1971 en zal aangepast moeten worden. Het is een miljoeneninvestring, en wie zal de kosten dragen? “Het is een opgave van ons √°llemaal”, is het diplomatieke antwoord van de dijkgraaf. En ja, ook de Zeeuwen zullen een bijdrage moeten leveren. “Het gaat om nationaal belang. De aanpak van verdroging is een taak van ons allemaal, en iedereen levert daaraan een bijdrage.”

Hieronder interview met Stan Avontuur, gebiedsmanager bij het waterschap

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden