Energielandschap mag groeien maar niet ten koste van alles: ‘Rilland moet groen blijven’

RILLAND / KRUININGEN – Het gebied rondom Rilland ontwikkelt zich tot een waar energielandschap – met zonnepanelen, hoogspanningsstraten  en windturbines. Tegelijk ontbreekt een visie op de verdere doorontwikkeling – vindt de gemeenteraad. Deze komt er nu: de energie-economie mag groeien maar niet ten koste van alles.

door: Han Verbeem

Volgens de Reimerswaalse wethouder Maarten Both zijn er de laatste tijd “veel plannen van initiatiefnemers” op hem afgekomen en het visiedocument moet duidelijkheid bieden wat wel en wat niet kan. Zonnevelden zijn bijvoorbeeld alleen toegestaan in combinatie met andere activiteiten, benadrukt wethouder Maarten Both. Hij wil vooral de regie houden op wat er in deze regio gebeurt. ” Want alleen zonnepanelen op het land, dat kan écht niet langer. Dat wil de provincie ook niet meer.”

Snackfabriek

Coalitiepartij SGP ziet kansen in duurzame energie, “hoewel de economische groei niet moet leiden tot besluiten waar we later spijt van krijgen”, benadrukt hij. Marjolein Sinke-Oele betreurt de kap van een reeks oude eikenbomen voor zonnepanelen en ze vreest voor een aantasting van het landschap. Kritiek komt eveneens van Leerbaar Reimerswaal. Marien Weststrate kent het Rilland van vroeger niet meer terug. Hij heeft ook moeite met de bouw van een snackfabriek, die niets met energie te maken heeft,

Geen hoera-stemming

Ook Huib Bouwman (CU) is nog niet in een hoera-stemming, zo merkt hij op. “De gemeente verschuift langzaam van een agrarisch en visserijgebied naar een industriële zone”, constateert hij. “Waarom een nieuw transformatorstation? Meer kabels en leidingen… is dat de toekomst voor Rilland-Oost?” En het opofferen van landbouwgrond voor een waterstoffabriek nu écht nodig, vraagt Bouwman zich af. “Dat hoort op een bedrijventerrein bij Terneuzen.”

Techneuten

Schieten we niet door, worden we niet teveel techneuten”, vraagt Huib Bouwman zich af en ziet steeds meer maatschappelijke weerstand tegen de ontwikkelingen. Het raadslid verwijst naar het plan voor windpark Ze-Bra, dat inmiddels inzet is van een bezwaarprocedure bij de Raad van State. Ook moet Reimerswaal rekening houden met buurgemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom. Het visiedocument ligt momenteel bij de gemeente Reimerswaal ter inzage. belanghebbenden hebben zes weken de tijd een zienswijze in te dienen.

Foto: Hoogspanningsmasten bij Rilland (Omroep Zeeland)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden