Financiële tegemoetkoming bij sloop en sanering van krotwoningen

GOES – Eigenaren van verkrotte woningen kunnen sinds deze week ook op de Bevelanden een financiële tegemoetkoming aanvragen bij sloop en renovatie. In totaal is vanuit de zogeheten PIW-regeling ruim één miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidies. Het indienen van een aanvraag kan nog tot 15 september. Het aanvraagformulier staat op: www.zeeland.nl/piw

door: Han Verbeem

De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning.

Waaarvoor is de subsidie

Projectaanvragen kunnen ingediend worden voor: sloop of samenvoeging van een of meer particuliere woningen en vervangende nieuwbouw. De regeling is ook bedoeld voor het
levensloopbestendig dan wel energieneutraal maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen. Verder is subsidie mogelijk voor het verminderen van de huurwoningvoorraad in zowel de sociale als vrije sector.

Voorwaarden

Het moet gaan om één of meerdere woningen en niet om een schuur of bedrijfspand. De bouw dateert van vóór 1975 met een maximale WOZ-waarde van 190.000 euro. De bouw of sloop mag nog niet begonnen zijn en de woning miet liggen in een stad, dorp of buurtschap. Het project moet binnen één jaar tijd starten en binnen drie jaar zijn afgerond.

Foto: Pixabay

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden