Gemeente verder met Goes Praat Mee: losse adviesraden opheffen

GOES – Geen aparte sportraad, geen jongerenraad en ook geen Wmo-raad meer. Als het gaat om adviseren wil het dagelijkse gemeentebestuur verder met het burgerpanel Goes Praat Mee. Daarin moet een kernteam worden opgenomen, waarin iedere losse adviesraad een persoon kan afvaardigen.

Goes Praat Mee is ruim een jaar geleden gelanceerd. Het is een digitaal burgerpanel waarop inwoners kunnen aangeven wat ze van bepaalde plannen vinden. Ze kunnen op de website ook tips en adviezen over onderwerpen kwijt. Goesenaren kunnen nu op goespraatmee.nl bijvoorbeeld aangeven hoe ze denken over de inzameling van restafval.

Dwarsdoorsnede

Goes Praat Mee startte als een proef. De gemeente is heel tevreden over de resultaten en wil verder met dit burgerpanel. “Ruim drieduizend inwoners hebben zich al aangemeld op Goes Praat Mee. Dat is zo’n acht procent van de bevolking”, zegt verantwoordelijk wethouder André van der Reest. (De teller stond maandagmorgen op 3.239, red.) “Dat is een heel mooi resultaat. De mensen die reageren vormen bovendien een dwarsdoorsnede van de bevolking. Qua sectoren en leeftijd.” Uit de evaluatie blijkt verder dat mensen die zich op Goes Praat Mee hebben geregistreerd, verspreid wonen over de stad Goes en de verschillende kernen. Er blijkt ook uit dat mensen in de leeftijdscategorie 10-29 jaar minder goed vertegenwoordigd zijn.

Opheffen

Doorgaan met Goes Praat Mee betekent wat het gemeentebestuur betreft stoppen met losse adviesraden. Zij zijn uitgenodigd om vertegenwoordigers af te vaardigen in het kernteam van het burgerpanel. Overigens was de adviesraad Wonen, Welzijn, Zorg en Mobiliteit, ook wel de Wmo-adviesraad genoemd, al niet actief meer. En ook de jongerenraad heeft aangegeven zichzelf te willen opheffen. Verder is er het Bondenberaad Groot Goes, dat graag als seniorenraad erkend zou worden. De gemeente wil ook hen uitnodigen een vertegenwoordiger af te vaardigen in het kernteam.

Gemeenteraad

De Culturele raad zal wel als aparte adviesraad blijven bestaan. Dat heeft te maken met de bevoegdheden, het mandaat en het eigen budget van deze raad. Het dagelijkse gemeentebestuur stelt voor jaarlijks 17.500 euro beschikbaar te stellen om het burgerpanel Goes Praat Mee in de lucht te houden en verder te ontwikkelen. De gemeenteraad buigt zich deze maand nog over het voorstel.

fotobewerking: Streekomroep De Bevelanden

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden