Goes gaat archiefstukken opknappen en digitaliseren

GOES – Kadastrale leggers, missalen, zangboeken en eeuwenoude documenten waarin beslissingen van het stadsbestuur staan opgetekend. Goes wil een begin maken met de restauratie en digitalisering van allerlei waardevolle stukken uit het stadsarchief. Ze zijn het waard om bewaard te blijven”, zegt wethouder André van der Reest. “Maar we willen ze ook graag tonen aan het publiek.”

Voor de restauratie is nu een bedrag van 86.000 euro beschikbaar. Daarmee kan slechts een deel van alle stukken opgeknapt worden. Als eerste worden de documenten van de Stad Goes uit de periode 1449-1851 onder handen genomen. Van het totale stadsarchief van 132 meter is dat een stuk van 27 meter.

Uitmuntend

Ook 229 bevolkingsregisters uit de periode 1811-1910 komen voor restauratie in aanmerking. Net als 85 kadastrale leggers uit de jaren 1896-1960. Bijzondere aandacht is er voor negen stukken uit de 15e en 16e eeuw. Het gaat om missalen (boeken waarin de liturgische gebeden voor de mis zijn opgenomen), zangboeken en prijsbanden. Die laatste zijn boeken met een speciale kaft, die cadeau werden gedaan aan leerlingen die uitmuntend presteerden op school.

Luchtvochtigheid

De restauratie van deze stukken is een eerste aanzet tot verder herstel van het archief van Goes. De kosten voor verdere restauratie en digitalisering wil de gemeente uitsmeren over de komende tien jaar. “Zodra die stukken eenmaal gerestaureerd en gedigitaliseerd zijn, zouden we sommige ook wel eens fysiek tentoon willen stellen”, zegt wethouder André van der Reest. “Maar daar moet je vooraf wel goed over nadenken, want je moet rekening houden met zaken als luchtvochtigheid en zonlicht.”

foto: Pixabay

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden