Grootste en duurste project van waterschap valt 35 miljoen euro hoger uit

HANSWEERT – Nog voor de dijkversterking begint, lopen de kosten al met tientallen miljoenen euro’s op. Dat is de verwachting van het waterschap. Zoals het er nu naar uitziet gaat het versterken van de dijk geen 105, maar 140 miljoen euro kosten.

 

Het dijkverzwaringsproject bij Hansweert was al het grootste en duurste project van het waterschap ooit en de rekening wordt waarschijnlijk dus nog hoger. Philipp Keller, die bij het waterschap over de waterkeringen gaat, zegt dat er verschillende redenen zijn voor het hogere prijskaartje, waaronder de hogere energie- en grondstofprijzen. Keller benadrukt dat het om een verwachte prijsstijging gaat. “We zijn in de fase dat we de kosten nog in beeld brengen.”

Ultracomplex project

Daarnaast zegt de waterschapsbestuurder dat het om een ‘ultracomplex project’ gaat, “met heel veel uitdagingen waar we in Nederland, in Zeeland, als waterschap Scheldestromen, nog geen ervaringen mee hebben.” Dat maakt het volgens hem moeilijk om de kosten te berekenen.
Keller geeft ook aan dat dijkversterking niet vanzelfsprekend is en dat er een fors prijskaartje aan hangt. “We moeten nu de schouders eronder zetten, de eerlijke en echte kosten ramen en dat zorgt voor verrassingen, dat zijn we in Zeeland en ook bij het waterschap niet gewend. We staan aan de voorkant van grote ontwikkelingen met klimaatveranderingen en zeespiegelstijging. En we hechten heel veel waarde aan leven in Zeeland. We moeten er ons van bewust zijn dat het niet gratis is. Wij zijn een kwetsbaar gebied, de frontlinie van zeespiegelstijging.”

Mogelijk vaker prijsveranderingen

Het zou zomaar kunnen dat de verwachte kosten voor de dijkversterking nog eens veranderen. “De kans dat we nog een herijking van de kosten hebben, is best wel groot. We hebben nu een plan van aanpak 0.7, dus er komt nog een 0.8 en een 0.9. Bij 1.0 wordt het spannend, dan moeten we het totaalplaatje hebben. Ik zou bijna zeggen: we hebben iedere dag een andere prijs”, aldus Keller.
 
Dit is een bericht van Omroep Zeeland
Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden