Inwoners verliezen zaak tegen 380kV-hoogspanningsstraat: tracé nu definitief

ZUID-BEVELAND – Netbeheerder TenneT kan aan de slag met de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsstraat in Reimerswaal, Kapelle en Borsele. De Raad van State heeft 7 juli de bezwaren van omwonenden afgewezen en daarmee is het tracébesluit definitief geworden.

door: Han Verbeem

Voor de aanleg hebben de diverse overheidsinstanties al hun akkoord gegeven met zogeheten uitvoeringsbesluiten. Deze zijn genomen door het ministerie van LNV, Waterschap Scheldestromen en de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal.

Overlast

De bezwaarmakers zijn inwoners van de Oostdijk, ’s-Heerenhoek en ’s‑Gravenpolder uit de gemeente Borsele. Zij hebben de besluiten voor de aanleg van de leidingstraat aangevochten bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS. De indieners voorzien enerzijds overlast en vrezen tegelijk voor negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en voor de natuur langs het tracé.

Stikstof en PFAS

Ook zouden de werkzaamheden volgens hen leiden tot neerslag van stikstof in de omgeving en zou er onvoldoende onderzoek zijn gedaan naar de zeer schadelijke en moeilijk afbreekbare PFAS-stoffen. De zaak diende op 1 februari voor de RvS, het hoogste rechtscollege heeft ruim vijf maanden later uitspraak gedaan.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden