Kansrijke Start voor alle kinderen in Borsele

HEINKENSZAND – De gemeente Borsele begint deze maand met het project Kansrijke Start. De bedoeling is om kwetsbare ouders zo te ondersteunen dat hun kind meteen goed van start kan gaan met zijn of haar leven. De eerste duizend dagen (van moederschoot tot pakweg twee jaar na de geboorte) zijn zeer bepalend voor de ontwikkeling van een kind.

Zelfs als een kind vier of vijf jaar is, zijn er mogelijk al dingen misgegaan, die je moeilijk kunt repareren”, zegt wethouder Marga van de Plasse. Een goede start is dus belangrijk. Dan gaat het om voeding, veiligheid, stabiliteit, wel of geen angsten. Letterlijk kun je zeggen dat het zaadje dat gezaaid is ook in goede bodem moet vallen. Dan groeit het goed op.”

Elkaar vinden

Het is niet zo dat de ondersteuning van kwetsbare ouders er nog niet was. Maar waar het in Kansrijke Start Borsele om gaat, is dat artsen, verloskundigen en verpleegkundigen enerzijds en hulpverleners in het sociaal domein anderzijds elkaar makkelijk weten te vinden op het moment dat er zich (mogelijke) problemen voordoen. Daarvoor hebben ze een samenwerkingsverband ondertekend. De kwetsbare groepen waar ze zich op richten zijn onder meer ouders met een lage sociaal-economische status, ouders met schulden, psychische en/of lichamelijke problemen. Allemaal zaken die een goede start van een kind in de weg kunnen staan.

Handje toesteken

“Doordat ons Centrum Jeugd en Gezin zo nadrukkelijk in beeld is en de gezichten van de mensen die daar werken ook bekend zijn, zijn de lijntjes zo veel makkelijker te leggen”, zegt Van de Plasse. “Een probleem hoeft niet altijd al groot te zijn. Maar het is goed om in een vroeg stadium een handje toe te steken. Bijvoorbeeld als er schulden zijn.”

foto: Pixabay

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden