Kapelle krijgt regenboogambassadeurs: maar voor hun eigen veiligheid voorlopig wel anoniem

KAPELLE – Het ligt nog steeds érg gevoelig, in Kapelle. Een deel van de homo’s, lesbiennes, bi’s, transgenders en interseksuelen (LHBTI’ers) verkeert in een sociaal isolement. Daarom heeft de gemeente twee regenboogambassadeurs benoemd die, voorlopig in anonimiteit, als bruggenbouwer aan de slag gaan om vooroordelen weg te nemen.

door: Han Verbeem

De gemeenteraad heeft vorig jaar de beleidsnota ‘Iedereen telt, jezelf zijn in Kapelle’ vastgesteld. Het is een plan om de acceptatie van LHBTI’ers te bevorderen en dat is nodig, beaamt ook wethouder Annebeth Evers in het voorwoord van de nota: “We willen met elkaar in gesprek gaan en laten zien dat de gemeente Kapelle er voor iedereen is.” De nota is niet door de hele raad aangenomen: onder meer de SGP heeft om principiële reden tégen gestemd.

Bruggenbouwers

Juist om de samenwerking te zoeken is Kapelle op zoek gegaan naar regenboogambassadeurs, twee ‘bruggenbouwers’ die onbegrip en vooral onbekendheid willen wegnemen. Een oproep in de media leidde tot twee reacties, beide gegadigden zijn aangenomen. “Het zijn mensen met verschillende achtergronden die elkaar goed aanvullen”, zegt Cindy de Jonge, beleidsmedewerker Sociaal Domein. De namen van de twee wil ze niet vrijgeven. “Dat is vooral om hun veiligheid te waarborgen”, zegt ze. Want het publiekelijk naar buiten treden kan zomaar leiden tot negatieve reacties of zelfs pesterijen, aldus De Jonge.

Onbespreekbaar

Het toont aan hoe belangrijk deze functie -het gaat om vrijwilligerswerk- is. Kapelle is een gemeente waar veel inwoners van streng-christelijke huize zijn, voor wie homoseksualiteit onbespreekbaar is. Daar is het gezin de hoeksteen van de samenleving, met christelijke normen en waarden volgens Bijbelse begrippen.

Heftige reacties

Eén van de ambassadeurs -beiden zijn jongeren- komt zelf uit een christelijk gezin. Zijn coming-out, het openlijk uitkomen voor zijn geaardheid, heeft tot heftige reacties in zijn directe omgeving geleid. “Juist daarom zijn we blij dat iemand die de worstelingen over identiteit en seksualiteit zelf heeft ervaren, bereid is om regenboogambassadeur te worden”, merkt De Jonge op. Zij hecht ook sterke waarde aan de gesprekken waarbij persoonlijke ervaringen worden gedeeld.

Foto-expositie

Het isolement en de taboesfeer waar sommigen mee te maken hebben, leidt tot eenzaamheid waarbij psychische nood en zelfmoord helaas geen uitzondering zijn. Mede om die reden is er komende maand een foto-expositie in de centrale hal van het gemeentehuis in Kapelle. De expositie ‘Queer’ rekent af met vooroordelen over homoseksualiteit en gender en wil laten zien dat we állemaal mensen zijn in dezelfde samenleving. De benoeming van de twee regenambassadeurs staat overigens los van deze expo. “Het kwam toevallig zo uit”, aldus De Jonge.

Foto: Nog steeds hebben LHBTI’ers te maken met geestelijke worstelingen, die kunnen leiden tot zelfdoding. (Pixabay)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden