Kapelle wil ruimte om te groeien: 100 hectare voor woningen en bedrijven

KAPELLE – Kapelle heeft meer grond nodig om te bouwen voor woningen en bedrijven. Daarom heeft de gemeente haar oog laten vallen op twee uitbreidingslocaties: woningbouw in Zuidhoek-4 aan de Gildenstraat in Biezelinge en bedrijfsontwikkeling met zonnevelden in Smokkelhoek-2 in de Willem-Annapolder, aan de zuidzijde van de A58.

door: Han Verbeem

Het college van B&W heeft eind juni de plannen al aan de lokale politiek gepresenteerd, dinsdagavond neemt de raad een besluit om de uitbreidingen mogelijk te maken, met de vestiging van een voorkeursrecht op de nu nog agrarische percelen. Zo voorkomt Kapelle dat grondspeculanten de gebieden opkopen.

Krap in de jas

Kapelle zit wat woningen betreft krap in de jas. De vraag is groot en na de voltooiing van Zuidhoek-3 zijn nóg eens 100 woningen extra nodig met een volgende uitbreidingsfase die voorziet in totaal 73 hectare woningbouw. Met name voor starters is het moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Herselman benadrukt dat ook voor deze groep aandacht is in het gebied. Bovendien ontstaat een doorstromingseffect waarbij bestaande woningen vrijkomen. Al met al verwacht Kapelle een gebalanceerd aanbod van woningen met voor elk wat wils. De ontwikkeling van Zuidhoek-4 zal naar verwachting in 2026 aan de orde zijn als Zuidhoek-3 is volgebouwd.

Bedrijventerrein

Wat bedrijventerreinen betreft, heeft Kapelle momenteel geen meters meer vrij te geven. “De situatie is hier nijpender dan bij de woningbouw”, merkt Herselman op. Smokkelhoek-2, aan de zuidkant van de A58, biedt ruimte voor 25 hectare bedrijfsontwikkeling aan de Langeweg in de Willem-Annapolder. Daar staan momenteel al tuinbouwkassen en het ligt volgens de wethouder daarom voor de hand om hier ook agrarische bedrijvigheid te vestigen. Deze ontwikkeling is al opgenomen in de bestaande Structuurvisie die loopt tot 2030. Ook zijn er plannen voor een energielandschap met zonnepanelen. Daarvoor dient wel de Structuurvisie aangepast te worden. Herselman verwacht dat Kapelle in 2024 de eerste bedrijfsmeters kan uitgeven, “rekening houdend met alle procedures.”

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden