‘Maak van Bravis Bergen op Zoom coronaziekenhuis voor Zuidwest Nederland’

Ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom is van belang voor de inwoners van oostelijk Zeeland. Het gebouw gaat binnen vier jaar tegen de vlakte want er zijn vergevorderde plannen voor nieuwbouw bij Roosendaal. Zowel in Brabant als Zeeland gaan stemmen op het ziekenhuis te behouden: als coronaziekenhuis voor de regio.

door: Han Verbeem

In de gemeente Reimerswaal en Tholen is een belangrijk deel van de inwoners aanwezen op het ziekenhuis in Bergen op Zoom. In 2019 maakte de directie van Bravis bekend dat de nieuwbouw bij Roosendaal komt, langs de A58. Dat is vijftien kilometer oostelijker van het huidige Bergse ziekenhuis. Dat gaat “tot de laatste steen” tegen de vlakte, zegt de ziekenhuisdirectie, om de nieuwbouw mogelijk te maken. De vrijkomende grond wordt verkocht.

Niet in de steek laten

Pure kapitaalvernietiging, vindt de Bergse raadspoliticus Ton van Dorst (GBWP) die opkomt voor de Zeeuwse belangen. “We mogen onze Zeeuwse buren niet in de steek laten”, zegt hij en hij heeft andere plannen voor het gebouw, Zo zou het vrijkomende complex met IC-afdeling ingericht kunnen worden als regionaal coronaziekenhuis. “De pandemie is voorlopig nog niet voorbij”, voorziet hij, en Van Dorst verwacht dat Covid19 een blijvertje is in onze samenleving.

Geen bed verloren laten gaan

“Er zullen steeds nieuwe virusmutaties ontstaan, met piekmomenten waarbij extra ziekenhuisopnames te verwachten zijn.” Deze maand stemt de Bergse gemeenteraad over zijn voorstel om de Tweede Kamer aan te schrijven, met het verzoek de sloop tegen te houden. “Juist in deze tijd mag geen bed verloren gaan.”¬†

Basisvoorzieningen

Ook raadslid Olaf Buteijn van CDA Reimerswaal vindt dat het gebouw behouden moet blijven. Niet alleen voor opvang van coronapatienten maar vooral als noodzakelijke basisvoorziening voor de regio. “Zeker voor spoedeisende hulp, waarbij elke seconde telt, is een ziekenhuis in de buurt van levensbelang.” Met name over de bereikbaarheid van Bravis heeft het CDA al kritische vragen gesteld, zowel in de Statenfractie als in de gemeenteraden van Tholen en Reimerwaal.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden