Meer aandacht voor probleemdrinkers onder de 55-plussers

GOES – Het gemeentebestuur van Goes wil extra aandacht gaan geven aan problematisch alcoholgebruik onder 55-plussers. Volgens wethouder André van der Reest wordt die specifieke problematiek binnen die doelgroep onvoldoende belicht. 

door: Peter van den Assem 

De gemeente is al jaren bezig met preventie en het terugdringen van gebruik als het gaat om alcohol, drugs en tabak. In een nieuw plan van aanpak zijn de verschillende doelstellingen gebundeld en er zijn twee nieuwe aan toegevoegd, waaronder het problematisch alcoholgebruik onder 55-plussers. “Als je de cijfers bekijkt, zie je dat de landelijke trend ook hier in Zeeland zichtbaar is”, zegt Van der Reest. 

Trimbos 

Het Trimbos-instituut (het landelijke kennisinstituut voor onder meer verslavingszorg) presenteerde enkele jaren terug een onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat het problematische alcoholgebruik onder 55-plussers al veel langer speelt. De meeste mensen uit die groep gaan minder drinken naar mate de jaren verstrijken. Maar de stevige drinkers onder hen gaan met de jaren alleen maar meer drinken. 

Fenomeen 

De tweede nieuwe doelstelling in het plan is het tegengaan en terugdringen van problematisch gebruik van genotsmiddelen – waaronder ook lachgas – onder jongeren. Ook daarin wijkt Goes volgens de wethouder niet af van de landelijke trend. “Het is een betrekkelijk nieuw fenomeen. Daarin laat Goes zich helaas ook niet onbetuigd. Daar willen we flink op inzetten.”  

Rookvrij 

Verder is er in het plan aandacht voor preventie en het aanpakken van alcoholgebruik onder jongeren tot 23 jaar. Tot slot hoopt de gemeente dat er in 2040 dat er een rookvrije generatie is opgestaan. Voorlichting en educatie zijn daarbij de sleutelbegrippen. De gemeente wil jaarlijks ruim 50.000 euro gaan inzetten om het plan handen en voeten te geven. Er wordt onder meer samengewerkt met de SMWO, de Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio. De gemeenteraad moet zich nog over het plan buigen. 

foto: Pixabay 

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden