Noordvariant 380 kV-tracé Krabbendijke: ‘Dit hebben we sámen bereikt’

KRUININGEN – De uiteindelijke keuze van de noordvariant voor de 380 kV-hoogspanningsleiding -minder dicht bij de bebouwde kom- is een goede oplossing voor Krabbendijke. Unaniem klinkt dinsdagavond in de Opinieraad van de gemeente Reimerswaal lof voor het college.

door: Han Verbeem

Wethouder Maarten Both neemt de complimenten glimlachend aan en geeft deze door aan de ambtelijke dienst. Bovendien mag de Reimerswaalse gemeenteraad ook zélf tevreden zijn met het bereikte resultaat in de onderhandelingen met netbeheerder TenneT en overige belanghebbenden zoals grondeigenaren, merkt hij op. “Niet om klef te worden, maar de gemeenteraad heeft altijd eensgezind opgetreden bij de tracekeuze. Het is collectief goed gegaan.” Het voorstel voor de nieuwe verkabeling en de uiteindelijke goedkeuring voor het bestemmingsplan kan daarmee als hamerstuk vastgesteld worden in de besluitvormende raadsvergadering van 20 juli.

Foto: Pixabay

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden