North Sea Port, Veiligheidsregio Zeeland en Brandweer Gent gaan voortaan samen calamiteiten te lijf in havengebied

 

Een schip vaart tegen een brug, een brand in een bedrijf, olie op het water; dit zijn enkele voorbeelden van wat er kan misgaan in een haven. En dan is juist handelen van levensbelang. North Sea Port, Veiligheidsregio Zeeland en Brandweerzone Centrum (Gent) gaan incidenten in het grensoverschrijdende havengebied gezamenlijk bestrijden. Samen hebben zij een overeenkomst getekend. 
Een incident in het havengebied in de regio kan al snel in de omliggende Belgische en Nederlandse gebieden merkbaar zijn. Daarom zien alle partijen de noodzaak in van goede afspraken tussen hulpdiensten aan de Zeeuwse en Gentse kant van de grens en havenbeheerder North Sea Port (NSP). 

“Een incident of crisis stopt niet bij de grens. Daarom is Veiligheidsregio Zeeland blij met deze nauwe samenwerking. Samen maken we de regio aan beide zijden van de grens veiliger.” – Edith van der Reijden, directeur VRZ

‘De strikte wetgeving in Europa, Nederland en Vlaanderen zorgt er al voor dat calamiteiten zoveel mogelijk worden vermeden’, laat NSP weten, ‘maar ondanks een uiterste voorzichtigheid loopt het op het terrein soms toch mis en moeten incidenten bestreden worden.’ Tot nu toe werkten de betrokken partijen bij het bestrijden van zulke incidenten elk volgens eigen afspraken en werkwijzen. Met het tekenen van de overeenkomst spreken zij af incidenten in het havengebied aan te pakken alsof er geen grens zou bestaan. 
Zo gaan ze samen (nood)plannen opstellen en inoefenen. En mensen, kennis en (specialistisch) materieel wordt gedeeld, evenals informatie over risico’s en maritieme veiligheid. Er worden afspraken gemaakt over hoe bij een crisis over de grens heen de communicatie verloopt. En er wordt ingezet op het vergroten van vakbekwaamheid en op het klaarmaken van voorzieningen voor het opvangen van slachtoffers en het onderbrengen van de hulpdiensten.

“Als beheerder van het havengebied is het van belang om de scheepvaart en de veiligheid in de haven te garanderen. Deze samenwerking komt ten goede aan de bedrijven en de omgeving.” – Daan Schalck CEO, NSP

 

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden