Opties wijkcentrum Goes-Oost onder de loep

GOES – De gemeente Goes onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor het gebouw van wijkcentrum Jan Ligthart in Goes-Oost. Het pand aan de Bergweg is bijna zeventig jaar oud en er moet echt het nodige aan verspijkerd worden.

Het wijkcentrum voorziet in een enorme behoefte, zo stelt de gemeente vast. Er zijn allerlei  activiteiten, waar vooral 50-plussers op afkomen. Niet alleen uit Goes-Oost, maar ook uit de wijk Noordhoek. Daarnaast is er in het gebouw een kinderopvang gehuisvest.

Zes opties

De gemeente is eigenaar van het pand en is dus ook verantwoordelijk voor veiligheid en onderhoud. De laatste jaren zijn alleen de meest noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd. “Er zijn al meerdere signalen van mensen binnengekomen dat er iets aan gedaan moet worden”, zegt wethouder André van der Reest. Hij wijst erop dat er inmiddels een zestal opties op tafel ligt voor wat betreft de toekomst van het gebouw. Het gemeentebestuur vraagt de raad om in te stemmen met de aanstelling van een projectleider om alle opties goed te onderzoeken.

Verduurzamen

De eerste vier opties variëren van wat minimale aanpassingen aan het pand, zodat het nog een paar jaar mee kan tot het volledig herstellen en energieneutraal maken van het wijkcentrum. Het is beleid om gemeentelijk vastgoed helemaal te verduurzamen. Dus de eerste drie opties, waarin dat niet is opgenomen, vallen al af. Dus zijn er nog twee opties aan het rijtje toegevoegd: slopen en nieuwbouw of slopen, verkopen en het wijkcentrum in een ander gebouw onder brengen.

Foto: Wijkcentrum Jan Ligthart aan de Bergweg in Goes-Oost (© Streekomroep De Bevelanden)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden