Oudergespreksgroep autisme bij SMWO

GOES – Heeft u een kind in de leeftijd van 4-17 jaar met autisme en bent u op zoek naar herkenning, tips en adviezen? Dinsdag 21 september start Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) met een oudergespreksgroep autisme.

 

De gespreksgroep komt 8 keer bij elkaar op dinsdagen van 12:15 – 13:45 uur. De groep wordt begeleid door twee professionals van SMWO. Onderwerpen die in de gespreksgroep aan bod komen zijn wonen, werken, relaties, vrije tijd, voorspelbaarheid, begeleidingsmogelijkheden en voorzieningen. Er is aandacht voor zaken die lastiger zijn door het autisme, maar ook de kwaliteiten van iemand met autisme komen aan bod. Hoe ver gaat u met het voorspelbaar maken van het dagelijks leven en welke hulpmiddelen zijn er? Wat is gezond gamen? Wat betekent dit voor het gezinsleven? Hoe helpt u uw kind in sociale contacten en wat kunt u wel of niet van hem/haar verwachten? Het leren van elkaar wordt in de gespreksgroep gecombineerd met de informatie, tips en adviezen van de professionals.

 

SMWO biedt deze gespreksgroep aan voor ouders/verzorgers van kind in de leeftijd van 4-17 jaar met een normale intelligentie of een licht verstandelijke beperking. De gespreksgroep is een reeks van 8 bijeenkomsten en start op 21 september. De bijeenkomsten voor deze groep vinden plaats bij SMWO, ’s-Heer Elsdorpweg 12 in Goes en duren van 12:15 – 13:45 uur. Deelname is kosteloos voor ouders/verzorgers woonachtig in de Oosterschelderegio.
Aanmelden of informatie opvragen over deze training is mogelijk via cursussen@smwo.nl of (0113) 277 111. Na aanmelding volgt een korte telefonische intake.

SMWO levert diensten op het gebied van maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, welzijn, sport en bewegen. SMWO staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen.

Foto: Shutterstock

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden