Podium Reimerswaal grote verliezer bij coalitiestrijd Reimerswaal

KRUININGEN – Ondanks protesten van de oppositie én vertegenwoordigers van het culturele veld lijkt het gedaan met de subsidies voor Podium Reimerswaal. De nieuwe coalitie van SGP en Leefbaar Reimerswaal houdt voet bij stuk: de subsidie wordt de komende jaren afgebouwd.

door: Han Verbeem

Zestig sympathisanten van Podium Reimerswaal op de publieke tribune en buiten de raadszaal zijn diep, diep teleurgesteld over het afbouwen van subsidie aan het cultuurplatform zo’n 30.000 euro. “Met één pennenstreek is veertig jaar werk onderuit gehaald”, zo spreekt de woordvoerster de raadsleden toe. “Respect voor elkaar, dat moet het uitgangspunt blijven.” Een theater zónder subsidie is niet mogelijk, benadrukt ze. Ook gaat het ten koste van de dorpshuizen, waar voorstellingen plaatsvinden. Tussen de 5.000 en 8.000 bezoekers komen daar jaarlijks op af. Vanaf de tribune steekt een protestbord omhoog met de tekst: ‘Leefbaar Reimerswaal, schaam je!’

Onmisbaar

Ook Henk Schouten, inspreker namens het Zeeuws Cultureel Overleg, is niet te spreken over de bezuiniging, waarvoor geen enkele motivatie wordt aangevoerd. Het Podium zou van onmisbare betekenis zijn, niet alleen voor Reimerswaal maar voor heel Zeeland en ook daarbuiten.

Principieel

Maar SGP-voorman en coalitieleider Maarten Both is onwrikbaar. Nu de PvdA geen deel meer uitmaakt van de coalitie is ook de noodzaak verdwenen om de subsidie overeind te houden. “Voor ons is het een principiële keuze”, benadrukt hij. De SGP is altijd duidelijk geweest: “We willen het podium niet verbieden, maar we zijn geen voorstander van subsidies.”

Eenzijdig

Ook Marien Weststrate (Leefbaar Reimerswaal) vindt het tijd dat het Podium zelfredzaam wordt. Het aan zijn partij gerichte protestbord op de tribune maakt op hem weinig indruk. “Iedereen mag feesten in Reimerswaal”, vindt Weststrate. “Dat kunnen ze bij het Podium ook, alleen willen we daar niet aan meebetalen.” En, zo merkt hij op: de programmering zou té eenzijdig zijn en teveel gericht op het dorp Rilland.

Onderhandelen

Een voorstel van oppositiepartijen CDA, PvdA en VVD om de bezuiniging ongedaan te maken, heeft het niet gehaald. Felle protesten van CDA-raadslid Olaf Buteijn heeft er geen goed woord voor over: “Wél drie ton extra per jaar uittrekken voor een extra wethouder en bezuiniging op deze voorziening, dat is toch een scheve verhouding”, merkt hij op. Weststrate reageert koeltjes: de bezuiniging was voor hem een kwestie van onderhandelen. Hans van Stel (PvdA) vindt het echter “makkelijk onderhandelen met de portemonnee van de inwoners.” Ook een voorstel van CDA, VVD en PvdA voor honderd extra sociale huurwoningen en huisvesting van statushouders heeft het niet gehaald. Both onderschrijft de noodzaak van meer sociale woningen, maar daarover zijn volgens hem al prestatieafspraken met de woningcorporatie.

Genderzinnetje blijft

En dan: het bewuste zinnetje. De omstreden passage over genderneutraliteit, waarover PvdA-voorman Kees Verburg is gestruikeld, blijft ongewijzigd in het coalitieakkoord van Reimerswaal. Een voorstel van CDA en VVD om de tekst te schrappen kan uiteindelijk niet op meerderheidssteun rekenen. Een tegenvoorstel van de PvdA om de zin te behouden, maar er wel een verduidelijkende tekst aan toe te voegen, op advies van een extern juridisch bureau, doet Maarten Both de wenkbrauwen fronsen. “Daar had u eerder mee moeten komen”, zegt hij koeltjes. Want de suggestie dat hierover niet met de SGP over de genderzin te spreken was, “werpt hij verre van zich”. Want: “Er is in de besprekingen door de PvdA niet over de passage gesproken, omdat er toen geen behoefte aan was.” De PvdA stemt uiteindelijk verdeeld over het eigen voorstel: Marjolein Sinke is tegen, Hans van Stel vóór.

Stemming

Bij de uiteindelijke stemming is het coalitieakkoord alleen door de coalitiepartijen SGP en Leefbaar Reimerswaal ondersteund: samen vertegenwoordigen ze 12 van de 19 zetels. Geen van de wijzigingsvoorstellen heeft het gehaald. De oppositie is teleurgesteld. “Het is een domper op wat een feestelijke avond had moeten zijn, met de beëdiging van een nieuw college”, verzucht VVD-raadslid Ida Sinke.

Foto boven: twee van de vier wethouders: Ad Meeuwse (SGP) en rechts naast hem Martien van Overloop (Leefbaar Reimerswaal) (© Streekomroep de Bevelanden)

Foto onder: Protesterende inwoners voor het gemeentehuis in Kruiningen (© Streekomroep de Bevelanden).

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden