PvdA is wachten beu: ‘minister moet beloftes nakomen over bereikbaarheid per spoor’

GOES / BERGEN OP ZOOM – De PvdA in Zeeland en West-Brabant wil een betere bereikbaarheid van de regio per spoor. Zowel de PvdA-fracties in de Bergse en Roosendaalse raad als de provinciale PvdA’ers willen dat de gemeente- en provinciebesturen bij de NS aandringen op betere aansluitingen en kortere overstaptijden. “En als de NS daaraan geen gehoor geeft moet de minister maar ingrijpen”, zegt de Bergse PvdA-voorman Joey van Aken.

door: Han Verbeem

Dit weekeind schreef hij samen met Michael Yap (PvdA Roosendaal) een brandbrief aan hun colleges van B&W. Het inmiddels demissionaire kabinet Rutte-3 heeft de regio immers enkele jaren geleden beloofd extra te investeren in de OV-bereikbaarheid van Zuidwest Nederland. Dat zou één van de compensatiemaatregelen zijn voor het afblazen van de marinierskazerne in Vlissingen. Een betere OV-toegankelijkheid zou een economische impuls geven aan Zeeland én West-Brabant.

Stil gebleven

De laatste twee jaar is het stil gebleven, zegt de Bergse PvdA-voorman Joey van Aken. Dit weekeind schreef hij samen met zijn Roosendaalse collega Michael Yap een gezamenlijke brandbrief aan de Bergse en Roosendaalse colleges van B&W. Van Aken somt de problemen op: er is géén directe verbinding meer vanuit Zeeland naar Breda en de overstaptijden zijn té kort, met maar één of twee minuten tussen het moment van aankomst en het vertrek van de aansluitende trein. “Daardoor missen mensen een overstap.” Het is té druk op het spoor, stelt hij. Het raadslid kan uit ervaring spreken. Tot voor kort reisde hij voor zijn werk dagelijks met de trein en vooral in de spitsuren is er geen doorkomen aan. “Het ziet zwart van de mensen op het perron”, aldus Van Aken.

Provincies

Ook de provinciale PvdA-fracties van Zeeland en Brabant zijn de afgelopen weken in de pen geklommen over de slechte toegankelijkheid van Zuidwest-Nederland per trein. 

Zeeland

In Zeeland is het PvdA-Statenlid Ralph van Hertum die de kwestie al op 16 juli aan de orde heeft gesteld bij het provinciebestuur. En niet voor de eerste keer. “De PvdA-Statenfractie heeft in het verleden al meerdere keren in de Statenzaal opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over de overstap op station Roosendaal”, aldus Van Hertum. De Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas blijft volgens hem weliswaar ‘terecht ijveren voor een betere treinverbinding van en naar Zeeland’ – maar de overstap is en blijft een groot pijnpunt. “Voor ons is het belangrijk dat het openbaar vervoer voor iedereen op een goede manier toegankelijk is. Rennen op station Roosendaal hoort daar niet bij. Veel reizigers storen zich aan de krappe overstap en overwegen de auto nemen, terwijl we juist het gebruik van het openbaar vervoer willen stimuleren.”

Brabant

Laura de Kinkelder (PvdA Brabant) heeft 29 juli gelijkluidende vragen gesteld aan de Brabantse bestuurders en zij pleit eveneens voor een betere aansluiting van de verbindingen tussen West-Brabant en Zeeland. De korte overstaptijden zou voor mensen met een beperking nauwelijks te doen zijn en het halen van de aansluiting zou een “hopeloze exercitie” – zo schrijft ze aan provinciebestuurder Christophe van der Maat. Dezelfde bewoordingen gebruiken Van Aken en Yap ook in hun brief aan de beide colleges van Bergen op Zoom en Roosendaal.

 

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden