Raad Borsele ook tegen stikstofplannen kabinet

HEINKENSZAND – De overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Borsele heeft donderdagavond aangegeven de stikstofplannen van het kabinet niet te steunen. Zeker niet als alles eenzijdig op de landbouw wordt afgewenteld. Er is een motie aangenomen om dat geluid bij de provincie Zeeland neer te leggen.

De motie werd ingediend door CDA, SGP/CU en Lokale Partij Borsele. Het sluit aan bij de motie die eerder deze week al in de raad van de Kapelle werd aangenomen.

Niet realistisch

Volgens Peter van ’t Westeinde (CDA) zorgen de plannen van het kabinet om in Zeeland de stikstofuitstoot te reduceren via de landbouw vooral voor veel sociaal-economische ellende. Bovendien zijn de plannen volgens hem niet realistisch. “De zuidrand van de gemeente ligt langs een Natura 2000-gebied”, illustreerde hij donderdagavond. “Wanneer we de dorpen, Borssele, Ellewoutsdijk, Baarland en Hoedekenskerke onteigenen en alle agrarische bedrijven, Crop (de uienfabriek, red.) en de camping in Baarland omzetten naar natuur, dan nog halen we die kritische depositiewaarde niet.” Volgens Van ’t Westeinde krijgen de boeren de rekening gepresenteerd, terwijl industrie, verkeer en luchtvaart vooral buiten schot blijven.

Grote speler

De indieners van de motie (gedrieën al goed voor een raadsmeerderheid) kregen ook VVD en PvdA mee. Alleen Annet van de Ree stemde namens D66 tegen. “We kunnen er niet omheen dat de agrarische sector 61 procent van de stikstofdepositie voor haar rekening neemt. Het is een grote speler op dat gebied. Dus als je het stikstofprobleem wilt aanpakken, dan vind ik het niet zo vreemd dat hierop actie moet worden ondernomen”, lichtte ze haar bezwaar toe. Verder noemde ze de motie ‘overbodig’. “De provincie is de eerst aangewezen overheid om op dit plan te reageren. Daar zijn ze volop mee bezig.”

De provincie Zeeland liet eerder al laten weten dat de plannen die het kabinet nu heeft om de stikstof in Zeeland te reduceren niet uitvoerbaar zijn.

© foto Omroep Zeeland

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden