Regenboogambassadeurs Kapelle geïntroduceerd

KAPELLE – Een beetje nerveus traden ze dan eindelijk voor het eerst in het voetlicht: de regenboogambassadeurs Francois en Maxim. In een ontspannen sfeer werden zij door wethouder Annabeth Evertz in twee tijdvakken voorgesteld aan diverse organisaties in de gemeente Kapelle. Ouderen, scholen maar ook een aantal kerkgenootschappen heten de regenboogambassadeurs van harte welkom.

 

Noodzaak

Kapelle is de eerste gemeente in Zeeland die twee ambassadeurs heeft aangesteld die voorlichting over seksuele diversiteit moeten gaan geven en vanuit die positie dit ook bespreekbaar moeten maken. Noodzakelijk aldus wethouder Evertz en een weloverwogen keuze van de gemeenteraad. Kapelle hecht grote waarde aan diversiteit en inclusiviteit. Toeval of niet; boven de hoofden van de regenboogambassadeurs hangt een plaquette met daarop artikel 1 uit de grondwet:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

De gemeenteraad heeft in het geval van de regenboogambassadeurs een beleidsplan opgesteld en geaccordeerd wat heeft geleid tot de aanstelling van niet één maar twee ambassadeurs.

Vrijwillig

De regenboogambassadeurs Francois en Maxim verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. De gemeente heeft een zorgplicht, wettelijk voorziet zij in verzekeringen. Wethouder Evertz benadrukte dat de gemeente geen intolerantie of bedreigingen zal dulden. Niets wijst er woensdagavond op dat daar nu sprake van is. Volgens Maxim zijn er wel bedreigingen geuit maar dat was online. ‘Mensen zijn achter de computer dapperder dan in het echt’, aldus Maxim die er gelijk aan toevoegde dat over het algemeen de reacties alleen maar positief zijn. Samen met de gemeente is een beleidsplan opgesteld en zullen Francois en hij als eerste de scholen en kerken gaan benaderen. Het hoogste doel hierbij is hoe diversiteit en inclusiviteit in de gemeente Kapelle vorm gegeven kan worden door met elkaar in gesprek te gaan.

Queer

In de hal van het gemeentehuis is de afgelopen tijd de tentoonstelling Queer te zien geweest. Deze tentoonstelling is de afgelopen tijd door de provincie gereisd en is op diverse openbare plaatsen opgesteld geweest. Eén van de mensen die deel uitmaakt van de tentoonstelling is Stefano la Heijne, beleidsmedewerker bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland en het LHBT Netwerk Zeeland. Het LHBT Netwerk Zeeland houdt zich voornamelijk bezig met Zeeuwse vraagstukken. La Heijne juicht de aanstelling van de twee ambassadeurs toe omdat door capaciteitsgebrek bij het LHBT Netwerk door middel van deze ambassadeurs lokaal vraagstukken opgepakt en uitgewerkt kunnen worden.

Handreikingen

Anderhalve maand na de aanstelling waarbij de ambassadeurs veel media-aandacht kregen zijn de aanwezige organisaties goedgezind en volgt de ene handreiking na de andere. Uitnodigingen om deel te nemen aan vergaderingen, kennismakingen met kerken en plannen te maken voor voorlichting op scholen. De (gezonde) spanning die er heerste aan het begin van de avond is volledig verdwenen. Het is duidelijk; Francois en Maxim hoeven zich voorlopig niet te vervelen.

In het programma Wekker Wakker Weekend zijn zaterdag 11 september interviews te horen met betrokkenen. Uitzending tussen 08.00 en 10.00 uur via Streekomroep de Bevelanden, 105 SOB FM

Foto’s: Hans Colijn (Streekomroep de Bevelanden)   

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden