Reimerswaal gaat wel érg ver met maaien: ‘Het grote uitsterven is begonnen’

KRUININGEN / YERSEKE – Raadslid Andries Jumelet (ChristenUnie) gaat, na een eerdere actie van Marjolein Sinke-Oele (PvdA), opnieuw in verzet tegen het wel érg radicaal snoeien van bermen en dijken in Reimerswaal. Vanavond, tijdens de raadsvergadering, dient Jumelet daarom een motie in. Daarin stelt hij voor om nog maar één keer per drie tot vier weken de maaimachines in te zetten binnen de bebouwde kom.

door: Han Verbeem

Er wordt steeds meer en steeds vroeger in het seizoen gemaaid, constateren de twee raadsleden, en dat is slecht voor de biodiversiteit. Een jaar geleden kwam Sinke-Oele met het plan voor een maaiverbod tijdens het broedseizoen. Maar daar wilde wethouder Maarten Both niet aan. Want de hooggroeiende grashalmen en bloemen zouden onder meer de verkeersveiligheid in gevaar brengen, omdat automobilisten de tegenliggers minder goed kunnen zien.

Gekortwiekt

Tijd voor een nieuwe poging, vindt Jumelet, want er is het afgelopen jaar tóch wel iets veranderd. “Het lijkt wel of er intensiever wordt gemaaid dan voorheen. En daarin springt Reimerswaal er echt uit. Nergens in Zeeland zijn de bermen zo gekortwiekt als hier”, merkt hij op. Sinke-Oele ondersteunt zijn actie maar dient de nieuwe motie niet mee in.

Ecosystemen

Jumelet spreekt zelfs van het ‘grote uitsterven van insecten’, dat momenteel gaande zou zijn – verwijzend naar een internationaal rapport uit 2020. Met het wegmaaien van weegbree, paardenbloemen en madeliefjes verdwijnen ook kleine insecten die bestuivers zijn van landbouwgewassen. Ook broedsels van kleine vogels gaan verloren in de nietsontziende maaimachines – zo benadrukt hij. “De bestuurders hebben beschermende oorkappen op, die merken niets”, zegt hij. Het lawaai van de maaiers jaagt bovendien diersoorten weg. “Ecosytstemen dreigen verloren te gaan”, waarschuwt Jumelet. En dat past niet in het voor zijn partij zo belangrijke rentmeesterschap, de opdracht van de samenleving om goed zorg te dragen voor de natuur.

Foto: Het maaien van bermen gaat in de zomer met zware en lawaaierige machines. En dat verstoort de natuur, zegt Andries Jumelet (CU). (Foto Omroep Zeeland)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden