Reimerswaalse raad unaniem: meer sociale huurwoningen voor starters en ouderen

KRUININGEN – Goede en vooral betaalbare huurwoningen zijn ook in de gemeente Reimerswaal nauwelijks voorhanden. De fracties van SGP, CDA, PvdA en Leefbaar Reimerswaal vinden dat er een leidende rol voor de gemeente is weggelegd om te zorgen voor voldoende aanbod. Het voorstel is dinsdagavond unaniem aangenomen in de raadsvergadering.

door: Han Verbeem

De raad roept het college op om enerzijds te zorgen voor uitgifte van bouwgronden en tegelijk in overleg te treden met woningcorporatie Beveland Wonen om in ├ílle kernen binnen de gemeente het aanbod sociale huurwoningen op peil te brengen. Ook krijgt het college de de opdracht om met initiatiefnemers en ontwikkelaars in gesprek te gaan. Daarmee zou “onnodige regeldruk en lange doorlooptijden” voorkomen kunnen worden “door geen rapporten en onderzoeken te vragen die geen of weinig toegevoegde waarde hebben.”

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden