SMWO zoekt gezinsmaatjes

Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) start 16 september met een kosteloze training voor nieuwe gezinsmaatjes. Tijdens deze training van zes bijeenkomsten worden vrijwilligers opgeleid om gezinnen te ondersteunen bij praktische zaken die horen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen.

 

SMWO start de training Gezinsmaatjes voor mensen die op zoek zijn naar zinvol vrijwilligerswerk waarin ze echt iets kunnen betekenen voor kinderen en hun ouders. Het doel van de training is om vaardigheden, kennis en een basishouding aan te leren die gezinsmaatjes kunnen gebruiken bij het werken in een gezin. De gezinsmaatjes worden ingezet in de gemeenten Goes, Noord-Beveland en Borsele.

Waardevolle training

De trainingen vinden plaats op maandagen vanaf 16 september. Locatie: SMWO, ’s-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. Voorafgaand aan de training wordt er met geïnteresseerden eerst een kennismakingsgesprek gehouden. Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan praktische zaken die horen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. Hierbij kan gedacht worden aan omgaan met conflicten, feedback en het aangeven van grenzen. Maar de training gaat ook over oplossingsgerichte communicatie en hoe bijvoorbeeld eventuele problemen gesignaleerd kunnen worden.

 

Na de training kunnen deelnemers als goed opgeleid gezinsmaatje aan de slag om ouders en kinderen te ondersteunen in hun gezinsleven. Tijdens de begeleiding van het gezin, wordt het gezinsmaatjes niet alleen ondersteund door de coördinatoren van SMWO, maar ook door de andere gezinsmaatjes tijdens gezamenlijke intervisie. Gezinsmaatjes moeten daarom rekening houden met een beschikbaarheid van ongeveer 5 uur per week. De combinatie van scholing, werkbegeleiding en intervisie maakt de begeleiding vanuit SMWO uniek.

 

Gezinsmaatjes

Iedere ouder is wel eens onzeker. In een situatie van onzekerheid is een steuntje in de rug vaak erg welkom. Een gezinsmaatje kan dit steuntje in de rug bieden. Een gezinsmaatje heeft ervaring met het opgroeien en opvoeden van kinderen, kan goed luisteren en is ondernemend. Door het werken met gezinnen met andere achtergronden en/of culturen zien vrijwilligers dit werk ook als verrijking van het eigen leven. 

 

Herkent u zichzelf nu in bovenstaande rol? Vrijwilligers die gezinsmaatje willen worden, kunnen zich tot en met 31 augustus aanmelden bij SMWO via gezinsmaatjes@smwo.nl of

(0113) 277 111. Omdat momenteel nog niet voorzien kan worden met hoeveel deelnemers er gestart mag worden, vraagt SMWO bij interesse aan te melden. Uiterlijk 1 september ontvangen de deelnemers bericht over de startdatum en werkwijze.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden