Start landelijke Alcohol-actieweek ‘Zien drinken, doet drinken’

GOES – De campagne ‘Zien drinken, doet drinken’, die op 1 november start, wil ouders ervan bewust maken dat het beter is geen alcohol te drinken waar hun kinderen bij zijn.

In de Alcohol-actieweek 2021, deze eerste week van november, staat de oproep aan ouders centraal om na te denken over het effect van het drinken van alcohol waar kinderen bij zijn. Onderzoek leert dat als ouders het normaal vinden alcohol te drinken waar hun kinderen bij zijn, de kans groter is dat kinderen op te jonge leeftijd zelf gaan drinken. De Alcohol-actieweek wordt georganiseerd door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) in samenwerking met gemeenten, regionale GGD-en en instellingen voor Verslavingszorg. De oproep aan ouders wordt overgebracht via campagne-filmpjes op sociale media en regionale media maar ook via Webinars voor ouders. De campagne wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook de Zeeuwse aanpak ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ sluit zich bij de campagne aan.

Van ‘zien drinken’ gaan kinderen eerder drinken
Onderzoek van onder andere het Trimbos-Instituut toont aan dat hoe vaker kinderen ouders zien drinken, des te jonger ze zelf willen gaan drinken. Kinderen leren de effecten van alcohol al kennen vanaf hun 4e jaar. Uit een vooronderzoek van AAN* onder 750 ouders komt opvallend genoeg naar voren dat ruim de helft van de ouders weet dat ze beter niet kunnen drinken als hun kinderen erbij zijn. Toch zegt slechts 1 op de 3 ouders dat ook daadwerkelijk te doen. Vooral vaders hebben er moeite mee om het glas te laten staan in aanwezigheid van hun kinderen.

Alcohol-actieweek ‘Zien drinken doet drinken’ in Zeeland
Om de boodschap ‘Zien drinken doet drinken’ onder de aandacht te brengen zijn onder andere filmpjes voor de sociale media gemaakt, naast flyers en posters. Alle campagnematerialen zijn te vinden op de website www.ziendrinkendoetdrinken.nl. Vanuit ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ proberen we ook in Zeeland zoveel mogelijk ouders en volwassen in de omgeving van jongeren (online) te bereiken.

Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN)
AAN wil bevorderen dat het niet-drinken van alcohol, zeker als er kinderen en jongeren bij zijn, als een normaal geaccepteerde keuze wordt gezien. AAN pleit er bovendien voor dat de omvangrijke alcoholproblematiek in Nederland beter wordt afgestemd op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat betekent: minder verkooppunten, hogere prijs en een verbod op alcoholreclame en sponsoring. De leden van AAN zijn: Stichting Positieve Leefstijl (IkPas project), Verslavingskunde Nederland (organisaties voor Verslavingszorg), VVGN (Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde), NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie), Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, Redactie LEF Magazine, Stichting Us Blau Hiem, Cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat, Organisatie Jongeren en Gezondheid, FAS (Stichting Foetaal Alcohol Syndroom Nederland), NVDI (Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet Inspecteurs). Ook kent AAN een aantal leden op persoonlijke titel.

‘Laat ze niet (ver)zuipen’
Onder de naam ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ werken alle Zeeuwse gemeenten samen met GGD Zeeland, Emergis Preventie, Politie Zeeland-West-Brabant en andere maatschappelijke partners samen om het overmatig alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen.

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden