Start onderhoudswerkzaamheden Eendvogelstraat Heinkenszand

HEINKENSZAND – Dit najaar wordt een begin gemaakt met de onderhoudswerkzaamheden aan de Eendvogelstraat in Heinkenszand. De gemeente bekijkt hoe bepaalde wensen die bij het inwonersonderzoek 2019 naar voren zijn gekomen, alvast kunnen worden meegenomen.

Zo gaven inwoners aan dat ze graag meer aandacht willen voor de verkeersveiligheid van fietsers. De Eendvogelstraat wordt daarom tijdens de onderhoudswerkzaamheden voorzien van bredere fietsstroken, die voorzien zijn van fietssymbolen. Onlangs is ook de verlichting voorzien van led-lampen.

Herinrichting

De Eendvogelstraat is een lange straat, die enerzijds grenst aan de Dorpsstraat en anderzijds aan de Heinkenszandseweg. De straat staat al langer op de nominatie voor een complete herinrichting. Vanwege bezuinigingen is dat plan voorlopig geparkeerd. Maar met de onderhoudswerkzaamheden wil de gemeente niet langer wachten.

Wegversmallingen

Op 19 oktober krijgt de Eendvogelstraat twee nieuwe asfaltlagen op het gedeelte tussen de Dorpsstraat en de Ganzestraat. Verderop, op het stuk tussen de Waadvogelstraat en de Heinkenszandseweg, komt ook een nieuwe asfaltlaag. De wegversmallingen die normaal op dat gedeelte staan, zijn onlangs in verband met de onderhoudswerkzaamheden weggehaald. Dat is een tijdelijke maatregel. Ze worden in enigszins gewijzigde vorm teruggeplaatst en zullen dan aansluiten op de nieuwe, bredere fietsstroken. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten.

Voorjaar 2022

Het asfalt op het gedeelte tussen de Waadvogelstraat en de Ganzestraat wordt opgeknapt. Dat gebeurt met een speciale emulsie, die ervoor zorgt dat de eigenschappen van het oude asfalt in ere hersteld worden. Het aanbrengen van die emulsie is weersgevoelig, vandaar dat dat in het voorjaar van 2022 gebeurt. Tijdens de werkzaamheden is een halve rijbaan afgesloten en leiden verkeersregelaars het verkeer in goede banen.

Foto: De wegversmallingen op de Eendvogelstraat komen in enigszins aangepaste vorm terug, zodat ze beter aansluiten op de nieuwe, bredere fietsstroken. (foto Google Maps)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden