Tennet: uitstel 380kV-station Halsteren leidt tot half jaar vertraging voor nieuw Zeeuws net

GOES / HALSTEREN – De versterking van het Zeeuwse hoogspanningsnet loopt mogelijk een half jaar vertraging op, nu de Bergse raad meer tijd neemt voor de locatiekeuze van het 380kv-station in Halsteren. Dat zegt Tennet-woordvoerder Sander de Schepper. Daarmee dreigen nieuwe, duurzame Zeeuwse energieprojecten in de klem te komen.

door: Han Verbeem

De Brabanders vinden het belangrijk om opnieuw een dialoog met de omgeving te voeren alvorens een besluit te nemen, zegt wethouder de Bergse Barry Jacobs. Alles zou in goed overleg besproken zijn met de Zeeuwse buurgemeenten. TenneT waarschuwt weliswaar voor vertraging, maar een afgewogen besluitvorming is zeker zo belangrijk – stelt Jacobs. Volgens TenneT wordt de geplande oplevering van het station in december 2025 nu niet gehaald – en dreigt zelfs vertraging tot juni 2026.

Petitie

De in december door het college uitgesproken voorkeurslocatie BoZ-1  in de noordelijke Avergnepolder heeft tot maatschappelijke weerstand geleid waarbij inwoners een petitie hebben opgesteld. Daarom onderzoekt een extern bureau, Witteveen en Bos, in opdracht van de gemeenteraad een nieuwe locatie aan de zuidkant van de Auvergnepolder, BoZ-4b, aan de dijk bij het Zoommeer. Dat zou minder tot overlast zijn van bewoners in Lepelstraat en de Kladde.

Haalbaar en relistisch

Tijdens de raadscommissie van 26 januari heeft de Bergse raad daarom besloten het voorstel om een locatie aan  te wijzen, van de raadsagenda voor 2 februari te halen. Eind februari moet duidelijk zijn of locatie BoZ-4b haalbaar en realistisch is. Vervolgens neemt de gemeenteraad 10 maart een uiteindelijk besluit. Verder uitstel over het 380kV-station tot na de gemeenteraadsverkiezingen is niet aan de orde, aldus Jacobs. Dan zou het traject teveel vertraging oplopen en is het risico dat het Rijk zelf een locatie aanwijst – buiten de gemeenteraad om.

Illustratie: de nieuw te onderzoeken locatie BoZ4b, bij het Zoommeer tussen Tholen en Bergen op Zoom. 

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden