Training sociale vaardigheden

GOES – Soms is het lastig om voor uzelf op te komen. Misschien voelt u zich weleens onveilig op straat. Weet u niet wat u kunt doen als iemand u lastig valt? Heeft u misschien vragen over hoe u met anderen in contact kan komen? Of vind u het soms lastig om vriendschappen te onderhouden? Op dinsdag 7 september start bij Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) een nieuwe training sociale vaardigheden.

Een vaste groep komt tijdens deze training bij elkaar onder leiding van twee trainers van SMWO. Er wordt met elkaar gesproken over diverse onderwerpen. In de training komen de volgende onderwerpen aan bod: beter opkomen voor jezelf, nee zeggen, vergroten van je zelfvertrouwen, contact maken met anderen, communiceren met anderen, omgaan met kritiek en samenwerken. Er is veel ruimte voor herkenning en leren van elkaar.

Deze training is bedoeld voor volwassenen met een beperking, die moeite hebben met opkomen voor zichzelf en omgaan met anderen, woonachtig in de Oosterschelderegio. Deze training bestaat uit acht bijeenkomsten en start op dinsdag 7 september. De bijeenkomsten vinden plaats bij SMWO, ‘s- Heer Elsdorpweg 12 in Goes en duren van 10:00 tot 11:30 uur.

“Na het volgen van deze training, voelde ik mezelf zekerder in situaties waarbij ik nieuwe mensen heb ontmoet. Ik heb geleerd om een praatje te maken en beter voor mezelf op te komen.”

Aanmelden of informatie opvragen over deze training is mogelijk via cursussen@smwo.nl of (0113) 277 111. Na aanmelding volgt een korte intake. Deelname is kosteloos. Vanwege de onzekerheden rondom het coronavirus kan het zijn dat er nog wijzigingen plaatsvinden rondom de (start)data. Wilt u meer weten of aanmelden? Stuur dan een e-mail naar cursussen@smwo.nl o.v.v. interesse ‘Training SOVA’ met uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Bij voldoende deelnemers zal worden gestart, hierover krijgt u dan bericht.

Foto: Shutterstock

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden