Van Egmond wil meer samenwerking bij bestrijding criminaliteit: ‘We werken altijd naast elkaar, nooit met elkaar’

RILLAND – “Het buitengebied van Rilland moet zich weerbaarder maken tegen criminaliteit en dat kan alleen door een goede samenwerking”, zegt de Reimerswaalse burgemeester José van Egmond na een gecoördineerde controle op criminele activiteiten in de gemeente. De actie in het Rillandse buitengebied leverde geen bijzondere vondsten op, maar zorgde wel voor een betere samenwerking van handhavers en toezichthouders.

door: Han Verbeem

“Boa’s, boswachters, politie, iedereen die bij zo’n controle betrokken is, moet goed kunnen samenwerken om zo criminaliteit in het buitengebied tegen te kunnen gaan”, vertelt de burgemeester. “Deze actie was niet zo zeer bedoeld om boetes uit te delen, maar meer om alle betrokkenen kennis met elkaar te laten maken. We werken altijd naast elkaar, nooit met elkaar, dus daar kunnen we van leren.”

Verwevenheid

Die samenwerking is volgens de burgemeester belangrijk omdat er steeds meer drugsdumpingen worden gedaan in het buitengebied van Zeeland. Ook neemt de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld volgens de burgemeester toe: agrariërs laten zich wel eens verleiden om hun loodsen te verhuren aan criminele organisaties.

Bewustwording

Van Egmond vindt dat de samenleving zich meer en beter moet wapenen tegen toenemende drugscriminaliteit. Daarmee bedoelt de burgemeester niet alleen de handhavers en toezichthouders, maar ook de inwoners van de gemeente Reimerswaal. “Dat begint bij bewustwording bij de inwoners van het buitengebied”, zegt ze. “Weet aan wie je iets verhuurt of met wie je zaken doet.”

Ogen en oren van de samenleving

Volgens de burgemeester betekent dat ook dat de inwoners van Reimerswaal extra alert moeten zijn op verdachte situaties. “Een busje dat lange tijd op een vreemde plaats staat of mensen die zich eigenaardig gedragen zijn daar voorbeelden van. Inwoners moeten ook de oren en ogen zijn.” Inwoners die verdachte situaties zien, kunnen dat anoniem melden bij de politie. “Wat er gebeurt in het buitengebied is niet altijd even zichtbaar. Dat maakt het gebied interessant voor criminelen en voor georganiseerde criminaliteit.”

De actie rondom Rilland werd uitgevoerd door de politie, de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, Rijkswaterstaat, waterschap Scheldestromen, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Samen Sterk in Brabant en Taskforce-RIEC Brabant.

Foto: De gemeente Reimerswaal wil een betere samenwerking bij controles op criminaliteit. (foto: Pixabay)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden