Veel Goesenaren reageren op plannen Spoorzone-Zuid

GOES – Hoe moet de Spoorzone-Zuid in Goes ontwikkeld worden? Op de website Goespraatmee konden inwoners hun mening geven over de ideeën die het gemeentebestuur heeft. 186 mensen hebben gereageerd.

De Spoorzone-Zuid is het gebied tussen enerzijds de remise van de Stoomtrein Goes-Borsele en anderzijds de spoorovergang aan de Kloetingseweg (zie foto boven). Er zijn op dit moment vooral bedrijven en scholen gevestigd.

Verbinding met de binnenstad

Nu er een nieuwe verbinding is gemaakt tussen het gebied en de binnenstad (tunnel onder het spoor), wil het gemeentebestuur de zone verder te ontwikkelen. Maar hoe denken de bewoners van het gebied daar zelf over? Tussen 22 november en 31 december konden ze daar hun mening over geven. Daarnaast konden ze op Goespraatmee hun eigen suggesties achterlaten. 27 mensen hebben dat gedaan.

Over het spoor heen

De gemeente heeft de ideeën in vijf thema’s verdeeld: verkeer en parkeren, wonen, recreatie en cultuur, uitstraling en openbare ruimte en tot slot werken en onderwijs. Veruit de meeste reacties (150) kwamen binnen op het thema ‘verkeer en parkeren’. Ruim de helft van de respondenten op dat onderdeel vindt het een heel goed idee dat er voor fietsers en voetgangers extra verbindingen over het spoor heen komen en een goede wandel- en fietsverbinding met Bos-Zuid.

Suggesties

Ook zijn er verschillende suggesties gedaan, zoals het rolstoeltoegankelijk maken van het gebied. Daarnaast stelt iemand voor om de historische voetgangersbrug, die nu op het terrein van de Stoomtrein Goes Borsele (SGB) ligt in ere te herstellen, om zo noord en zuid weer met elkaar te verbinden.

Wonen

Nog net niet de helft van de respondenten geeft aan het een zeer goed idee te vinden om wonen in het gebied mogelijk te maken. Voor het idee om van de Spoorzone-Zuid een ruimte te maken waar mensen tijdelijk kunnen wonen, hangt 39 procent van de mensen de vlag uit. Wonen boven scholen en kantoren kan op meer enthousiasme rekenen: 58 procent van de respondenten vindt het een goed idee. Omdat er vooral scholen en bedrijven in het gebied gevestigd zijn, is de zone na werktijd zo goed als verlaten. Door het gebied ook geschikt te maken voor bewoning zou daar – eventueel in combinatie met horeca – wat aan te doen zijn, zo redeneert het gemeentebestuur.

Klimaatverandering

Er zijn verschillende onderwerpen binnen de thema’s die hoog scoren. Zo vindt 91 procent van de mensen die erop gereageerd hebben ‘t belangrijk dat de Spoorzone-Zuid voorbereid is op de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast geeft 73 procent van de respondenten aan het idee om de museumfunctie van de SGB verder te versterken belangrijk te vinden. Dat percentage ligt beduidend lager wanneer de vraag wordt gesteld of er jaarlijks festivals georganiseerd moeten kunnen worden in de Spoorzone-Zuid. Van de respondenten geeft 37 procent aan dat een belangrijk idee te vinden. Daarbij opgemerkt dat ruim 70 van de 186 mensen die hebben meegedaan zestig jaar of ouder is. En er zijn nauwelijks jongeren onder de twintig jaar die de lijst hebben ingevuld.

Het gemeentebestuur gaat de uitkomsten en bruikbare suggesties verwerken tot een meer gedetailleerd plan. De gemeenteraad van Goes zal rond de zomervakantie een oordeel vellen over de visie Spoorzone-Zuid.

foto: Spoorzone-Zuid (© Gemeente Goes)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden