Vis kweken in de polder: leren in de praktijk bij de Rusthoeve

COLIJNSPLAAT / KATS – De aquateelt zit te springen om goede, geschoolde medewerkers op mbo-niveau. Het nieuwe opleidingscentrum van Scalda bij de Rusthoeve op Colijnsplaat laat de studenten kennis maken met de praktijk. Leren en werken op één locatie.

door: Han Verbeem

Het nieuwe opleidingscentrum biedt kansen voor de studenten van de splinternieuwe mbo-studierichting Aquacultuur en Procesoperator, die in augustus van start is gegaan. Scalda-directeur Versluis ziet de samenwerking ook breder, en met het doorstromen van leerlingen naar het hbo en zelfs wetenschappelijk onderwijs

Yellowtail-vis

Ook viskwekerij Kingfish in Kats is dringend op zoek naar gekwalificeerde, goed opgeleide werkkrachten. Maryke Musson biedt de Scalda-studenten de kans om in de praktijk aan de slag te gaan. Het zijn leerwerkplekken voor 16- en 17-jarigen. Kingfish kweekt de yellowtail, oftewel de geelvinmakreel. Dat is een vissoort die onder meer in sushi wordt verwerkt. Kingfish kweekt de vissen in bassins op land, met gebruik van het zoute Oosterscheldewater.

Bestaande gebouwen

De viskwekerij in Kats beschikt niet over de mogelijkheden om op eigen terrein een opleidingscentrum op te zetten; daarom komt proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat in beeld. “Wij hebben daarvoor de ruimte”, zegt Peter de Koeijer. De praktijkruimtes komen in bestaande gebouwen en mogelijk volgt ook nieuwbouw. “Dat is allemaal nog in de onderzoeksfase.”

Natura 2000

Behalve Scalda en de Rusthoeve werkt ook de gemeente Noord-Beveland mee aan het nieuwe opleidingscentrum. “Dat biedt kansen voor werkgelegenheid maar laat ook zien hoe je efficiënt met de ruimte kan omgaan”, zegt burgemeester Loes Meeuwisse van Noord-Beveland. Het eindeloze eiland hebben natuur, landbouw en bedrijvigheid op elkaar aangewezen. Ingeklemd tussen de Natura 2000-gebieden is er nauwelijks groeikans aan het water.

Samenwerking Bevelanden

Het opleidingscentrum in Colijnsplaat is één van de projecten die de samenwerkende Bevelandse gemeenten samen opzetten, met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. De samenwerking richt zich op vijf zogeheten actielijnen: Vitaal leven en gezondheid, Agri- aquafoodsector, Beleving op de Bevelanden, Beweging op de Bevelandse woningmarkt, Slim en multifunctioneel grondgebruik.

Foto: De yellowtail, ook wel bekend als geelvinmakreel. (Omroep Zeeland)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden