Voor eerst in tien jaar een verbod op gebruik slootwater landbouw: ‘Dit gaat vaker gebeuren’

RILLAND / MIDDELBURG – Door de aanhoudende droogte heeft waterschap Scheldestromen een onttrekkingsverbod afgekondigd voor Zeeland, uitgezonderd het oostelijk deel van Reimerswaal bij Rilland, Tholen en St. Phillipsland. Daar is aanvoer van zoetwater beschikbaar. Maar voor grote delen van de Bevelanden is oppompen van het schaarse slootwater nu taboe.

door: Han Verbeem

Door de uitzonderlijke situatie daalt de waterstand in sloten en waterlopen tot beneden het zomerpeil en daarmee dreigen de landbouw en natuur ernstige schade op te lopen. Het is voor het eerst sinds tien jaar dat in Zeeland een onttrekkingsverbod geldt. “We moeten rekening houden dat de we vaker te maken krijgen met dit soort maatregelen”, zegt Wim van Gorsel. De Rillander is dagelijks bestuurslid bij waterschap Scheldestromen en verantwoordelijk voor het peilbeheer van het schap. 

Grondwater

Voor de besproeiing van de gewassen zijn de boeren in de verbodsgebieden nu aangewezen op grondwater, dat ze moeten oppompen. Geen ideale situatie, geeft Van Gorsel toe, maar het algemene belang gaat voor. Wel is Scheldestromen bezig om naar alternatieve zoetwatervoorzieningen voor de landbouw te kijken. Zo zijn er plannen om het gezuiverde rioolwater zodanig te filteren, dat het weer schoon genoeg is voor de landbouw en natuur. Maar ook opvang van regenwater is een mogelijkheid. “Ondanks de droogte komen er ook steeds meer intensieve regenbuien”, aldus het bestuurslid. Door het water op te vangen kan dat later weer worden gebruikt voor besproeiing.

Klimaatadaptatie

Een goede waterafvoer en -opvang voorkomt ook wateroverlast in de bebouwde gebieden. Voor deze zogeheten ‘klimaatadaptatie’ (inspelen op het veranderende klimaat) werkt het waterschap nauw samen met de gemeentebesturen, die de openbare ruimte aanpassen. Zo wordt bij de huidige rioolaanpassing in het stationsgebied bij Kapelle al rekening gehouden met zoetwateropvang.

Luister hieronder naar het interview wat verslaggever Han Verbeem had met Wim van Gorsel (bestuurslid waterschap Scheldestromen)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden