Voorstellen ontsluiting gebied Veerse Meer pas komend voorjaar verwacht

GOES/HEINKENSZAND – Op z’n vroegst in het voorjaar van 2022 zijn de eerste voorstellen te verwachten voor de ontsluiting van het gebied ten zuiden van het Veerse Meer. Een gezamenlijk rapport (in opdracht van Borsele, Goes, Middelburg, provincie en waterschap) met verschillende oplossingen is inmiddels aan de gemeenteraden gepresenteerd. Die scenario’s worden nu tegen het licht gehouden. Het ziet ernaar uit dat de eerste knopen pas na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart worden doorgehakt. Een overzicht.

Het draait allemaal om de verwachte verkeersgroei voor de komende jaren in het gebied en daarnaast om de extra toename vanwege het nog aan te leggen Waterpark Veerse Meer (WVM). De verwachting is dat er alleen daardoor al in het hoogseizoen 2400 tot 2800 motorvoertuigen per dag bijkomen. De verkeerstoename zal vooral zichtbaar worden op de wegen in en rond de kernen Arnemuiden (Middelburg), Lewedorp (Borsele) en Wolphaartsdijk (Goes). Een fors deel van dat wegennet zit nu al aan de maximale capaciteit en met de verwachte verkeersgroei komen ook andere wegen (verder) onder druk te staan.

Op- en afritten

Op de Nieuwe Kraaijertsedijk (het gedeelte ten noorden van het spoor) bij Lewedorp  is de grootste verkeerstoename voorzien: zo’n duizend motorvoertuigen per dag erbij. Om dat op te lossen is in het rapport een drietal varianten opgenomen. Het gemeentebestuur van Borsele heeft zijn voorkeur al uitgesproken voor de zogenoemde A2-variant. In deze optie worden onder meer de op- en afritten van de A58 ten zuiden van Arnemuiden (van en naar Goes) afgesloten en komt er een nieuwe halve aansluiting (ook weer van en naar Goes) ten westen van Lewedorp. Verder voorziet deze variant in een nieuwe ontsluitingsweg van en naar de zuidelijke oever van het Veerse Meer en een nieuwe weg naar het bedrijventerrein bij Lewedorp.

Snelheid verlagen

De gemeente Goes kijkt ondertussen naar de extra belasting op de wegen in en rond Wolphaartsdijk. In het dorp zelf is de Lepelstraat een bottleneck. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een toekomstige verkeerstoename op de Muidenweg: een tien kilometer lange weg die vanaf Wolphaartsdijk via de zuidrand van het Veerse Meer naar Arnemuiden loopt. Volgens de berekeningen in het rapport gaat het om tweehonderd extra motorvoertuigen per dag. Om die groeien te kunnen verwerken wordt geadviseerd om de maximum snelheid op de weg op termijn te verlagen naar 60 kilometer per uur (is nu 80 kilometer per uur). Daarvoor zijn aanvullende maatregelen nodig. Verder zou de verkeersdruk op Wolphaartsdijk verminderd kunnen worden door de Aardebolleweg (die aansluit op de Muidenweg) in oostelijke richting door te trekken en aan te sluiten op de Deltaweg (N256). Dit wordt gezien als een oplossing voor de langere termijn.

Kwistenburg

Daarnaast wordt gekeken naar een aantal oplossingen voor de kortere termijn. Zo bestuderen gemeente Goes en waterschap de mogelijkheden voor verbetering van de toegankelijkheid van Kwistenburg: een smalle dijk met aan beide kanten bomen, die een noord-zuid verbinding vormt tussen Veerse Meer en het kruispunt Kaaidijk/Langeweg. Ook daar zullen in de toekomst meer campers en auto’s (met caravans) overheen rijden, naast de auto’s, fietsers en tractoren die er nu al rijden. Gedacht wordt aan enige verlichting door de aanleg van passeerstroken.

Foto: Impressie van het nog aan te leggen Waterpark Veerse Meer (foto: Driestar)

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden