Wachttijden voor hulp bij het huishouden

BEVELANDEN –┬áIn de Oosterschelderegio is er momenteel sprake van een groot tekort aan arbeidskrachten, met name voor hulp bij het huishouden. Gemeenten en zorgaanbieders doen een beroep op de zelfredzaamheid van de Zeeuwse burgers.

Niet alle zorgaanbieders kunnen voldoen aan de aanvragen voor hulp bij het huishouden. Er is onvoldoende personeel beschikbaar. Gevolg hiervan is dat er een wachttijd ontstaat of dat je niet de zorg kunt krijgen bij een zorgaanbieder naar eigen voorkeur.

Gemeenten en zorgaanbieders vragen om begrip voor de situatie en doen een beroep op de zelfredzaamheid van burgers die de hulp op een andere manier kunnen regelen.

Foto: Pixabay

Deel dit bericht
Streekomroepdebevelanden